Zmeny v druhom pilieri a vyšší dôchodok

Mladí ľudia si myslia, že sa ich dôchodok zatiaľ netýka, avšak práve oni by sa mali začať zamýšľať nad tým, čo ich čaká, keď odídu z pracovného kolobehu. V šesťdesiatke je už príliš neskoro začať sa o to zaujímať. Najväčšiu šancu ako ovplyvniť výšku svojho dôchodku majú práve mladší ľudia.

Netreba sa spoliehať na to, že sa o nás postará štát. Najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť lepší dôchodok, je pravidelne si odkladať časť príjmu, investovať s rozumom a zhodnocovať svoje úsilie.

Aj novinky v 2. pilieri by mali priniesť vyššie dôchodky pre všetkých sporiteľov. Čo všetko sa od roku 2023 mení? Investovanie do výkonnejších indexových fondov, nižšie poplatky, koniec akceptačného listu, či automatický vstup do 2.piliera, to všetko môže pomôcť k zlepšeniu životnej situácie na dôchodku.

Lacnejšie sporenie na dôchodok

Ruší sa poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) si bude účtovať iba odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde.

Sadzba príspevkov do DSS V roku 2023 bude  sporiteľ povinne prispievať z odvodov do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) 5,5 % z vymeriavacieho základu (až od roku 2025 to porastie na 5,75 %, pričom na 6 % sa táto sadzba zvýši od roku 2027).

Koniec akceptačného listu

Sporiteľ môže „po novom“ zmeniť DSS oveľa jednoduchšie ako doteraz. Pri prestupe do inej DSS už nebude musieť žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie Akceptačného listu (prestup bude možný na základe prestupovej zmluvy).

Sporiteľ bude môcť zmeniť DSS po 1 roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo po 6 mesiacoch od posledného prestupu do inej DSS.

Predvolená investičná stratégia

Čo to znamená? Každý nový sporiteľ si na osobnom dôchodkovom účte bude sporiť najprv do  indexového fondu (povinný fond). Keď dosiahne vek 50 rokov, pomerné zastúpenie indexového fondu sa zníži o 4 % ročne a majetok sa bude automaticky presúvať do garantovaného dlhopisového fondu.

Aj súčasní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť  do tejto predvolenej investičnej stratégie a lepšie zhodnotiť svoje úspory. Rovnako bude možné z predvolenej investičnej stratégie aj vystúpiť.

https://druhypilier.datalizer.sk/moje-fondy

Automatický vstup do 2. piliera

Každý, komu od 1. mája 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie) bude mať 6 mesiacov na to, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa tak nestane, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Ak sa sporiteľ rozhodne z 2. piliera vystúpiť, bude mu to umožnené do 2 rokov od vstupu. Zvyšuje sa aj veková hranica pre vstup do druhého piliera (do 40 rokov).

Ak sa rozhodnete, že z nejakého dôvodu do druhého piliera nechcete vstúpiť, tak odporúčame nájsť si iný spôsob, ako investovať do svojej budúcnosti a pripraviť sa na dôchodok. Možností je niekoľko. Investičný poradca Vám pomôže najlepšie sa v tom zorientovať a poskytne Vám poradenstvo šité na mieru.

Neváhajte nás kontaktovať
Kontakt

Do pozornosti

Office Košice
Office Poproč
Facebook
Google Reviews
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu