Nezabúdajte na cestovné poistenie

Príroda svoje zákonitosti pravidelne dodržiava. Jar, leto, jeseň, zima každé obdobie má svoje čaro, každé ukazuje svoju pravú tvár.  Aby sa chvíle oddychu nestali pre vás nočnou morou je dôležité si pred vycestovaním zabezpečiť cestovné poistenie.

Na čo nám cestovné poistenie slúži?

Cieľom každého poistenia je ochrana pred nepredvídanými, náhodnými udalosťami,  ktoré nám dokážu hlboko siahnuť do vrecka. Náklady na zdravotnú službu v zahraničí sú niekoľkonásobne vyššie ako doma.

Základ cestovného poistenia tvorí:

 • Poistenie liečebných nákladov

Do rozsahu základného krytia liečebných nákladov  spadá:

 • ambulantné ošetrenie pri chorobe, úraze
 • akútne ošetrenie zubov
 • predpísanie liekov
 • hospitalizácia – pobyt v nemocnici
 • preprava do zdravotníckeho zariadenia
 • repatriácia poisteného – prevoz na Slovensko

Pri výbere poisťovne pozerajte aj na výšku krytia tohto poistenie. Výška limitu je rôzna v každej poisťovni. Môžete mať krytie do výšky 50 000,- €, ale aj neobmedzené.

Ďalším dôležitým pripoistením pri cestovnom poistení je:

 • Poistenie zodpovednosti za škody

Toto pripoistenie využijete ak neúmyselne niekoho poraníte, spôsobíte mu škodu na zdraví alebo veciach.  V zahraničí si uplatňujú klienti náhradu aj na čas liečenia úrazu spôsobeného inou osobou.

 • Poistenie pátrania a záchrany

Mnohí z nás  chcú na dovolenke zažiť dobrodružstvo, vidieť nevšedné veci, či rôzne prírodné úkazy. Toto poistenie využijú hlavne tí, ktorí majú radi adrenalín.

 • Poistenie batožiny a dokladov

Tento typ poistenia kryje poškodenie, zničenie, stratu, krádež dokladov a nutné náklady pri oneskorenom dodaní batožiny.

 • Asistenčné služby

Tvoria základ komerčného cestovného poistenia. Ich úlohou je v prípade poistnej udalosti 24 hodinová pomoc na telefóne v rodnom jazyku poskytujúca informácie ohľadom ďalšieho postupu, vyhľadaní pomoci a  zabezpečia nevyhnutné úkony v núdzi.

Pri cestovaní v štátoch Európskej únie je vhodné mať so sebou Európsky zdravotný preukaz.

Výhody Európskeho zdravotného preukazu:

 • finančný limit zdravotného ošetrenia nie je určený
 • vzťahuje sa aj na chronické ochorenia
 • nárok na plnenie je daný aj pri rizikových činnostiach

Nevýhody Európskeho zdravotného preukazu:

 • nekryje náklady na spoluúčasť poisteného pri lekárskom ošetrení
 • nekryje náklady na repatriáciu –  prevoz do vlasti
 • nekryje náklady ošetrenia pri všetkých zdravotníckych zariadeniach, kryje náklady na šetrenie len v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na systém verejného zdravotného poistenia
 • neposktytuje žiadne asistenčné služby respektíve pomoc v zahraničí

Ak sa rozhodujete  cestovať po členských štátoch Európskej únie, najlepšie  krytie dosiahnete ak si zabezpečíte  Európsky zdravotný preukaz v kombinácii s komerčným poistením.

Cestovať po svete bez cestovného poistenia je do značnej miery riskantné. Náklady na zdravotnú starostlivosť, zodpovednosť pri poškodení zdravia,  vecí,  prevoz  do vlasti sa dokážu vyšplhať aj na náklady rovnajúce sa výške nového bytu.

Ak plánujete dovolenku, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Neváhajte nás kontaktovať
Kontakt

Do pozornosti

Office Košice
Office Poproč
Facebook
Google Reviews
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu