Ako sa zachovať pri dopravnej nehode?

Zima nám už pomaly klope na dvere, viacerí z nás už prezuli svoje autá. Hoci sú denné teploty zatiaľ viac v pluse, rána budú čoskoro mrazivé. Na cestách sa určite bude vyskytovať námraza, ktorú nemusíte zbadať jednak Vy ale aj iní vodiči. Človek ani nevie ako a zrazu je v problémoch. Aj keby to boli len poškodené plechy.

Prezrite  si  svoje zmluvy

Je dobré si ešte pred uzatvorením zmluvy urobiť prehľad o spôsobe poistného plnenia a bonusových službách zahrnutých vo Vašom PZP alebo v havarijnom poistení. Doprajte si čas, preskúmajte výhody a nevýhody jednotlivých produktov alebo sa o tom poraďte so svojím finančným poradcom. V okamihu riešenia poistného plnenia sa Vám táto námaha vráti.

Ak sa Vám pritrafí dopravná nehoda, snažte sa zachovať pokoj. Hneď ako zvládnete základné opatrenia na zabezpečenie ochrany života a majetku, venujte sa dôkladnej dokumentácii nehody.

Záznam o dopravnej nehode 

Použite “Záznam o dopravnej nehode”, ktorý slúži k dokumentácii priebehu nehody za účelom rýchlejšieho vybavenia náhrady škody. Do záznamu uveďte: dátum, hodinu a miesto nehody, totožnosť vinníka, údaje o jeho zákonnom poistení (číslo poistnej zmluvy), nákres postavenia vozidiel v okamihu stretu, údaje o vozidlách, prípojných vozidlách, škody na iných veciach, mená svedkov a ostatné údaje potrebné pre poškodeného, aby si mohol uplatniť nárok na náhradu škody.

Privolať alebo neprivolať políciu?

Možno budete riešiť dilemu, či privolať alebo neprivolať políciu. Povinnosť zavolať políciu vzniká, ak sa pri dopravnej nehode zraní alebo usmrtí osoba, ak sa poškodilo všeobecne prospešné zariadenie (napr. dopravné značenie, osvetlenie), ak unikli nebezpečné látky alebo vznikla škoda  na majetku vyššia než 4000,- €.

Volajte ju aj vtedy, keď je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a ak sa nedokážete dohodnúť na fakte, kto je vinníkom.

Vinník musí byť jednoznačne určený!

Odhad škody

Dajte si pozor na zlý odhad rozsahu škody! Môže sa stať, že poškodenie vozidla môže byť oveľa väčšie ako sa Vám na prvý pohľad zdá.

Urobte fotografie

Odporúča sa urobiť si z miesta nehody fotografie zachytávajúce pozíciu vozidiel.

 Nezabudnite si vymeniť kontaktné údaje! Keď vinník neohlási vznik poistnej udalosti, budete kontakt potrebovať.

Na základe Vášho záznamu o dopravnej nehode a  policajnej správy Vám poisťovňa plnenie uhradí.

Skôr, než sa obidvaja podpíšete, poriadne si dokumentáciu prečítajte.

Nekonajte unáhlene

Nekonajte unáhlene a pod nátlakom. Využite možnosť obrátiť sa na asistenčnú službu, ktorú poskytuje väčšina poisťovní (alebo svojho finančného poradcu). Kontakt nájdete na asistenčnej karte.

Ak by ste potrebovali odbornú radu, tak neváhajte využiť kontakt na tomto webe.

Neváhajte nás kontaktovať
Kontakt

Do pozornosti

Office Košice
Office Poproč
Facebook
Google Reviews
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu