Poistenie majetku a zemetrasenie

Nedávne zemetrasenie na východnom Slovensku vyvolalo mnoho otázok, ako a či je kryté toto živelné riziko v poistných zmluvách v jednotlivých poisťovniach. Podľa informácii z vedeckého kolektívu Ústavu vied o Zemi SAV malo zemetrasenie s epicentrom v katastri obce Ďapalovce (okr. Vranov nad Topľou) magnitúdu 4,9 stupňa.

Podľa informácií z postihnutých obcí boli na budovách hlásené materiálne škody, aj veľkého rozsahu s narušením statiky alebo deštrukciou nosných stien objektov. Aj v takýchto prípadoch je veľkou pomocou a významne môže pomôcť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje aj škody, ktoré nastanú v dôsledku zemetrasenia.


Pozrite si prehľadnú tabuľku poistenia zemetrasenia v jednotlivých poisťovniach, kedy a za akých podmienok je toto riziko kryté.

PoisťovňaRiziko zemetrasenie Definícia zemetrasenia
ALLIANZVoliteľné
(ak si klient nepripoistí, nie je krytý)
Škody spôsobené otrasmi zemského povrchu vyvolanými geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme, ktoré dosiahnu v mieste poistenia účinky minimálne 6.stupňa EMS-98 (Európska makroseizmická stupnica).
COLONNADEAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry bez určenia minimálneho stupňa intenzity zemetrasenia.
ČSOBAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry,
dosahujúce aspoň 6.stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia EMS -98.
GENERALIAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôry, ktoré dosahujú aspoň 6.stupeň intenzity EMS – 98.
KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA
Automatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry, ktoré v mieste poistenia dosahujú aspoň 5.stupeň intenzity EMS – 98.
KOOPERATIVAAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie – prírodnými vplyvmi spôsobený otras zemského povrchu vyvolaný pohybom v zemskej kôre, ktorý dosahuje aspoň 5.stupeň EMS -98.
PREMIUMAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry,
ktoré v mieste poistenia dosahujú aspoň 5.stupeň intenzity EMS – 98.
UNIONVoliteľné
(balík Prírodné katastrofy)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry,
bez určenia minimálneho stupňa intenzity zemetrasenia EMS -98.
UNIQAAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôry, bez určenia minimálneho stupňa intenzity zemetrasenia EMS – 98.
WÜSTENROTAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry, ktoré v mieste poistenia dosahujú
minimálne 5.stupeň intenzity EMS – 98 (pre PZ dojednané do
30.9.2022)
minimálne 6.stupeň intenzity EMS – 98 (pre PZ dojednané od
1.10.2022)

Odporúčanie : Skontrolujte si, čo máte kryté na svojej poistnej zmluve domu/ bytu.

Ak sa neviete zorientovať vo Vašej poistnej zmluve, neváhajte a obráťte sa na svojho finančného poradcu. Ten Vám ochotne poradí a pomôže, prípadne ponúkne vhodnú alternatívu poistenia nehnuteľnosti, ktoré Vám bude vyhovovať.

POZOR ! aj na podpoistenie nehnuteľnosti.

Čo to vlastne je?

Je to podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Stav, kedy poistná suma nehnuteľnosti uvedená v poistnej zmluve je nižšia ako hodnota poisteného majetku.

Pred 5 rokmi bol 2- izbový byt v Košiciach poistený na 100 000 €, ale dnes je jeho aktuálna – trhová cena 180 až 200 000 €. V praxi to znamená, že ak dôjde ku totálnej škode na nehnuteľnosti (porušenie nosných stien otrasmi, zbúranie, vyhorenie, …), tak Vám poisťovňa vyplatí len 100 000 €, za ktoré si platíte a zvyšných 80 až 100 000 € by ste mali mať vlastné prostriedky, aby ste si vedeli prípadnú nehnuteľnosť opraviť alebo kúpiť nový byt.


Ak si chcete overiť, či Vaša nehnuteľnosť nie je vystavená riziku podpoistenia, kontaktujte svojho finančného poradcu, aby ste si nastavili poistnú sumu na poistení adekvátnu hodnote nehnuteľnosti.

Neváhajte nás kontaktovať
Kontakt

Do pozornosti

Office Košice
Office Poproč
Facebook
Google Reviews
©2022 | Vyrobila PROGNESSA
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu