Pomáhame klientom realizovať sny o bývaní, investovaní a dôchodku.

+421 905 159 129
maria.rusnakova@afinadvice.sk

ZÍSKAJTE ČO NAJVIAC

Využite možnosti čo najvyššieho zhodnotenia vašich peňazí.

Sporenie a investície

Prečo by mal každý investovať?

-          aby zhodnocoval svoj majetok
-          aby ho chránil pred infláciou
-          aby ho lepšie zabezpečil
-          aby mal účasť na vyššom podnikaní
-          aby si zabezpečil dôchodok

Možnosti investície:

-          podielové fondy
-          ETF fondy
-          zlato
-          nehnuteľnosti a reality
-          akcie, dlhopisy a zmenky

Podielový fond je majetok viacerých osôb – podielnikov, ktorí odovzdávajú svoje finančné prostriedky správcovskej spoločnosti, ktorá vydáva špeciálne cenné papiere – podielové listy, a takto získané peniaze investuje s cieľom ich zhodnotenia.

Správcovská spoločnosť nemá právnu subjektivitu a jej majetok je oddelený od majetku podielnikov.

Investovať peniaze do podielových fondov môžete jednorázovo alebo v pravidelných mesačných splátkach. Ide o dlhodobé investovanie finančných prostriedkov. Vaše peniaze viem investovať do viac ako 900 fondov v 19 svetových spoločnostiach. Na dlhodobé sporenie využívam aj ETF.

Zlato
-          udržiava svoju hodnotu
-          ochrana pri finančných krízach
-          jednoduchá skladovateľnosť

Dlhopisy, zmenky, akcie
Na zhodnotenie jednorázovej investície využívajú klienti zmenky, korporátne dlhopisy a akcie. Dĺžka investovania pri týchto nástrojoch je od jedného až do desiatich rokov. Fixný výnos je vo výške od 5 % ročne. Vypláca sa každý rok. Vaše peniaze podporujú projekty nielen na Slovensku.