Pomáhame klientom realizovať sny o bývaní, investovaní a dôchodku.

+421 905 159 129
maria.rusnakova@afinadvice.sk

ZÍSKAJTE ČO NAJVIAC

Využite možnosti čo najvyššieho zhodnotenia vašich peňazí.

Sporenie a investície

Prečo by mal každý investovať?

-          aby zhodnocoval svoj majetok
-          aby ho chránil pred infláciou
-          aby ho lepšie zabezpečil
-          aby mal účasť na vyššom podnikaní
-          aby si zabezpečil dôchodok

Podielový fond je majetok viacerých osôb – podielnikov, ktorí odovzdávajú svoje finančné prostriedky správcovskej spoločnosti, ktorá vydáva špeciálne cenné papiere – podielové listy, a takto získané peniaze investuje s cieľom ich zhodnotenia.

Správcovská spoločnosť nemá právnu subjektivitu a jej majetok je oddelený od majetku podielnikov.

Investovať peniaze do podielových fondov môžete jednorázovo alebo v pravidelných mesačných splátkach. Ide o dlhodobé investovanie finančných prostriedkov. Vaše peniaze viem investovať do viac ako 900 fondov v 19 svetových spoločnostiach. Na dlhodobé sporenie využívam aj ETF.

Dlhopisy, zmenky
Na zhodnotenie jednorázovej investície využívajú klienti zmenky, korporátne dlhopisy. Dĺžka investovania pri týchto nástrojoch je od jedného až do desiatich rokov. Fixný výnos je vo výške od 5 % ročne. Vypláca sa každý rok. Vaše peniaze podporujú projekty na Slovensku.