Pomáhame klientom realizovať sny o bývaní, investovaní a dôchodku.

+421 905 159 129
maria.rusnakova@afinadvice.sk

NENECHAJTE NIČ NA NÁHODU

Poistite seba, svoju rodinu aj svoj majetok v dostatočnej miere a za rozumnú cenu.

POISTENIE 

Poistenie by malo pokrývať hlavne nečakané náhodné udalosti. Peniaze za zlomenú ruku potešia. Peniaze pri ťažkej chorobe, úraze, dlhodobom liečení, strate blízkeho pomôžu.

Pri životnom poistení odporúčam rizikové životné poistenie, pri rodinách - rodinné zmluvy.

Zo svojej praxe viem uviesť aj konkrétne príklady poistného plnenia:

• žena 55 ročná – vyplatených 10 000 € kritické choroby – rakovina, + uplatnené pripoistenie oslobodenie od platenia poistného. Táto klientka žiaľ už nie je medzi nami – poisťovňa vyplatila 10 000 € výšku poistnej sumy – smrť

• 47 ročná žena – úraz nohy – vyplatená doba liečenia úrazu, + pripoistenie pracovnej neschopnosti po dobu liečenia úrazu.

• 47 ročný muž – vyplatených 2 800 € - doba liečenia úrazu – (komplikovaná zlomenina a liečenie nohy)

To isté platí aj pri poistení majetku. Prasknuté okno nahnevá. Ale požiar domu, bytu, strecha zničená víchricou, zatopený dom, vytopení susedia - vyžadujú inú výšku finančných prostriedkov.

Výhodou našej spoločnosti sú uzavreté zmluvy s viacerými poisťovňami.