Pomáhame klientom realizovať sny o bývaní, investovaní a dôchodku.

+421 905 159 129
maria.rusnakova@afinadvice.sk

MYSLITE NA BUDÚCNOSŤ,
ZABEZPEČTE SI LEPŠÍ DÔCHODOK

Najlepší spôsob ako predvídať budúcnosť, je vytvárať ju.
Založte si II. a III. pilier dôchodkového poistenia a zabezpečte si tak vysoký štandard aj na dôchodku.

DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE

Čas sa nedá zastaviť. Počet dôchodcov sa stále zvyšuje, no rovnakou rýchlosťou sa nezvyšuje počet pracujúcich, ktorí odvádzajú odvody do sociálnej poisťovne.

Akou formou je možné si zabezpečiť dôchodok?

II. pilier – starobné dôchodkové sporenie
III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

II. pilier
Z vašich povinných odvodov 18 % sociálna poisťovňa v roku 2022 prerozdelí 12 % do I.pilliera a 6 % na váš osobný účet do jednej zo 6-tich správcovských spoločností (DSS AXA, NN, VÚB Generali, 365.life, Allianz, Aegon). Správcovské spoločnosti tieto peniaze zhodnocujú vo fondoch. Preto pozor na výber správneho fondu, kde sa peniaze za roky nielen ukladajú, ale aj zhodnocujú.

III. pilier
Jeden z najlepších finančných produktov pre zamestnancov ak vám na dôchodok prispieva zamestnávateľ, ktorý takto podľa zákona môže prispieť až do výšky 6 % z objemu hrubej mzdy. Ako zamestnanec môžete tiež využiť daňovú výhodu do výšky 180 € ročného príspevku. Peniaze v štyroch správcovských spoločnostiach (DDS Tatra banky, Axa, NN Tatry-Sympatia, Stabilita) sa zhodnocujú tiež vo fondoch.