Rozdelenie rizika v investovaní alebo Význam diverzifikácie

Čo to vlastne diverzifikácia je ?

Je to strategické rozkladanie majetku medzi viacero menších investícií. Známe porekadlo hovorí, že by ste nemali dávať všetky vajíčka do jedného košíka. Predstavte si vaše investície ako vajíčka v košíku. Pokiaľ vám košík, v ktorom máte všetky vajíčka, spadne, prídete o všetky vajíčka, rozbijú sa a vy utrpíte veľkú stratu. Po rozdelení vajíčok do viacerých košíkov, vás už strata jedného z nich natoľko nezasiahne. Stále vám ostane dosť vajec.
Vložiť všetky svoje peniaze do jednej akcie alebo dlhopisu môže byť rizikové. Výkyvom na trhu sa nedá vyhnúť, no práve diverzifikácia portfólia je zárukou určitej ochrany. Ak jedna z vašich konkrétnych investícií stratí na hodnote, ostatné si môžu udržať stabilnú hodnotu alebo dokonca rásť. To môže znamenať väčšiu ochranu pred výkyvmi na trhu.

Predstavte si napríklad, že sa rozhodnete investovať 50 000 €. Všetky svoje peniaze stavíte na jednu kartu a nakúpite akcie spoločnosti A, ktorej sa v uplynulom období darilo a jej akcie vzrástli o 25%.

Predošlý rast ale vôbec nezaručuje aj budúci rast. Môže sa totiž stať, že firma, do ktorej ste investovali zmení majiteľa, stratí zákazníkov alebo čelí veľkému škandálu a jej hodnota klesne o 30%.

Vy, vzhľadom na to, že ste na úvod stavili všetky peniaze na jednu kartu, sa tomuto pádu nemáte ako vyhnúť.

No váš sused, ktorý takisto investoval 50 000 €, si investíciu rozdelil na firmy A,B,C a D. Na akciách spoločnosti A stratil rovnako ako vy, no ostatné investície do firiem B, C a D mu vyniesli zhodnotenie.

Po spočítaní strát a výnosov bol stále v pluse. Vy nie.

Diverzifikácia je kľúčom k investovanie. Znižuje riziko a stabilizuje výnos
investícií.


Aké sú teda výhody diverzifikácie

Aké sú typy investícií alebo do čoho môžem investovať?

Základná poučka znie, že by sme mali investovať len do toho, čomu rozumieme. Čo máme teda na výber? Investovať môžete do nehnuteľností, umeleckých diel či drahých kovov, ako je zlato a striebro. Takéto komodity voláme reálne aktíva. Je to skutočná vec, ktorú vlastníte a kúpili ste ju s tým, že ju plánujete v budúcnosti výhodnejšie predať.

Ďalšou z možností je vstúpiť do sveta kapitálového trhu. A to podľa svojich skúseností, množstva finančných prostriedkov a tiež odvahy riskovať môžete urobiť:

alebo

Ak ste sa rozhodli múdro investovať peniaze, ste už na správnej ceste. Na otázku, ktorá forma investovania je pre vás vhodná a kde môžete dosiahnuť primeraný výnos, sa nedá odpovedať všeobecne. Investičná stratégia a rozloženie portfólia by malo byť pre každého investora šité na mieru.

Dôležitú úlohu hrajú práve odborníci, ktorí vás a vašu individuálnu situáciu podrobne analyzujú a ukážu vám, ktorá investícia má pre vás skutočný zmysel a aké rôzne formy investovania sú k dispozícii. Ak chcete investovať svoje peniaze správnym spôsobom poraďte sa so svojim finančným poradcom. Ten Vám vysvetlí, ako rozumne investovať vaše úspory tak, aby zodpovedali vašej individuálnej situácii.

IIII. pilier – Využite príspevok od zamestnávateľa a urobte viac pre svoje úspory

Ak ste si aj Vy niekedy položili otázku: Kde sa vidím o pár rokov a ako sa budem mať na dôchodku? Tak je tento článok určený práve pre Vás. 

Priznám sa, že aj ja sa veľa krát zamýšľam nad tým, či som finančne pripravená na prechod medzi prácou a dôchodkom. Hľadám všetky možné cesty ako si prilepšiť na dôchodok, aby som sa mala čo najlepšie a mohla si aj na dôchodku napĺňať svoje sny.

Jednou z možností ako si prilepšiť na dôchodok je práve 3. pilier čiže doplnkové dôchodkové sporenie. DDS je dobrovoľný dôchodkový systém, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Kľúčovú úlohu v 3.pilieri zohrávajú príspevky zamestnávateľa, ktorými môže svojich zamestnancov/účastníkov odmeniť a prispieť im na lepší dôchodok. Veľa zamestnávateľov prispieva aj preto, že za to získa daňové úľavy. Nejde o krátkodobý sporiaci produkt, keďže je to v podstate investovanie na princípe podielových fondov. Pri dlhodobých cieľoch je však práve investovanie najlepšiu voľbou, lebo ochráni úspory pred infláciou a dokáže naše príspevky pekne zhodnotiť.

Vstúpiť do 3. piliera môže každý, kto je starší ako 18 rokov. Vstup do tretieho piliera nie je podmienený vekom tak ako je to v prípade 2. piliera. Aj štyridsiatnici alebo päťdesiatnici si môžu uzavrieť tretí pilier, aby mohli využiť jeho daňovú úľavu a ak sú zamestnaní, tak aj príspevky od zamestnávateľa.

Výhody a podmienky doplnkového dôchodkového sporenia

C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Testament a 3.pilier.jpeg

V prípade ak vám zamestnávateľ prispieva do 3.piliera, vstup sa vám vždy oplatí ! 

Štandardne zamestnávateľ prispieva rovnakou čiastkou ako zamestnanec, v takom prípade môžeme zjednodušene hovoriť o 100% zhodnotení každý mesiac.


Pre niektorých ľudí je ale vstup do 3. piliera povinný. Toto pravidlo platí pre všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Vstúpiť do 3. piliera musia do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Zamestnávateľ  tých zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Čo v prípade, ak mi zamestnávateľ neprispieva do 3.piliera?

Bez príspevku zamestnávateľa sa vo väčšine prípadov vie sporiteľ pripraviť na dôchodok efektívnejšie ako prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia.

Na trhu máme viacero foriem investovania s lepším zhodnotením finančných prostriedkov a s nižším poplatkovým zaťažením -Doplnkové dôchodkové spoločnosti si totiž za správu účtujú poplatok.

Ak by  ste sa chceli poradiť ohľadom 3. piliera alebo zistiť viac aj o iných investičných príležitostiach vhodných na sporenie na dôchodok, obráťte sa na nás .

Aj pri sporení na dôchodok platí, že čím skôr začnete, tým väčší výnos môžete očakávať.

II. a III. pilier – Aj peniaze na dôchodku môžete mať pod kontrolou

Ešte nemáte uzatvorený druhý pilier? Váhate, lebo neviete, či sa Vám oplatí sporiť aj do III. piliera? Aký je vlastne rozdiel medzi dôchodkovými piliermi?

Ak sa chcete na dôchodok čo najlepšie pripraviť,  odporúčam Vám pozrieť si ako funguje dôchodkový systém na Slovensku a ako z neho čo najviac vyťažiť.

Dôchodkový systém na Slovensku je postavený na troch pilieroch:

 • I. pilier – dôchodkové poistenie
 • II. pilier – starobné dôchodkové sporenie
 • III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

Prvý pilier – dôchodkové poistenie

Ak si budete „sporiť“ na dôchodok len v prvom pilieri, tak výška Vášho dôchodku bude vypočítaná len z povinných odvodov, ktoré si do Sociálnej poisťovne posielate z Vašich príjmov.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac človek zarába, tým vyššie odvody platí a v princípe by mal mať v budúcnosti aj vyšší dôchodok. Otázkou zostáva, či Vám to bude stačiť. Priemerné sumy starobného dôchodku sa v súčasnosti pohybujú približne na úrovni 640 eur mesačne.

Vplyv na výšku našich dôchodkov má aj demografický vývoj na Slovensku. Počet tých, ktorí pracujú a vyživujú sociálny a dôchodkový systém, neustále klesá.  Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku nebude štát v budúcnosti schopný zabezpečiť primerané dôchodky z I. piliera.

Ak chceme  mať lepší dôchodok, len s odvodmi do prvého piliera ho nedosiahneme a mali by sme aj sporiť.


Druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie

II. pilier  je jediné sporenie, ktoré nás nič nestojí.

Sociálna poisťovňa pošle každý mesiac časť Vášho povinného odvodu na dôchodkové poistenie na Váš osobný účet do DSS (dôchodková správcovská spoločnosť).

Túto časť odvodov (4%)  potom investujeteprostredníctvom zvoleného dôchodkového fondu na svetových kapitálových trhoch.  

Dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku budete dostávať z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne a z DSS.

Výhody sporenia v druhom pilieri:

Tretí pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

III. pilier zabezpečuje doplnkový príjem v starobe. Účasť v III. pilieri je pre väčšinu ľudí dobrovoľná.

Tretí pilier je povinný pre tých, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce a pre zamestnancov vykonávajúcich profesiu tanečníka v divadlách a súboroch alebo hudobných umelcov vykonávajúcich profesiu hráča na dychový nástroj.

Účastníci tohto piliera si sporia najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa, ale aj vlastnými príspevkami.

Hlavné výhody sporenia v treťom pilieri:

 • príspevok zamestnávateľa
 • zhodnotenie úspor
 • daňové zvýhodnenie (max. 180 € ročne)
 • možnosť dedenia

Ak uvažujete nad vstupom do II.  alebo III. piliera, ale neviete sa rozhodnúť, ktorú spoločnosť si vybrať, obráťte sa na nás. Vieme sprostredkovať zmluvu s ktoroukoľvek dôchodkovou spoločnosťou, pôsobiacou na našom trhu.

Rovnako sa na nás môžete obrátiť v situácii, ak už máte zmluvu druhého alebo tretieho piliera uzavretú, ale uvažujete nad zmenou investičnej stratégie. Radi Vám pomôžeme a poradíme, ktorý fond je pre vás najvhodnejší vzhľadom na váš vek či príjem, aby sa vaše úspory zhodnocovali čo najvýhodnejšie.

Chcete si aj vy sporiť na dôchodoka ešte aj „zadarmo“?

Keď sa niekde spomenie, že je niečo zadarmo, mnohí z nás hneď zbystria pozornosť. Láka nás predstava, že môžeme využiť nejaký benefit a nič nás to nebude stáť. A presne na takom princípe funguje aj II. pilier. Nemíňame ani euro zo svojej peňaženky.

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je sporenie, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením, tzv. I. dôchodkovým pilierom, zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe.

Vysvetlenie, ako funguje druhý pilier je najlepšie ukázať na konkrétnom prípade:

Sporiteľ má hrubú mesačnú mzdu vo výške 1000 € a nemá II. pilier – Každý mesiac mu z tejto sumy odídu povinné odvody do Sociálnej poisťovne , čiže do I. dôchodkového piliera a to vo výške 18 % z hrubej mzdy = 180 €

Sporiteľ má II. pilier– V tomto prípade sa sporiteľovi 18 % z hrubej mzdy rozdelí na 2 kôpky:

Na Slovensku si sporiteľ môže vybrať z 5 dôchodkových správcovských spoločností (DSS) :

1) UNIQA d.s.s., a.s.
2) NN d.s.s., a.s.
3) Kooperativa d.s.s., a.s
4) Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a.s.
5) VÚB Generali d.s.s., a.s

Každá DSS má svoje vlastné dôchodkové fondy, v ktorých zhodnocuje peniaze sporiteľov. Sporiteľ si môže vybrať medzi garantovaným, negarantovanými, indexovým, akciovými, dlhopisovými ale aj zmiešanými dôchodkovými fondami.

Od mája 2023 vstúpila do platnosti aj predvolená investičná stratégia (PIS) –  ktorej hlavným cieľom je dosiahnuť čo najvyšší výnos a zároveň chrániť úspory sporiteľa. Spočiatku sú všetky prostriedky investované v indexovom fonde, aby sa dosiahol čo najvyšší výnos. Podľa veku sporiteľa sa postupne prostriedky presúvajú  do stabilnejšieho fondu.

Zhrňme si teda všetky výhody 2.piliera :

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Do II. piliera môžu dobrovoľne vstúpiť fyzické osoby, ktoré sú dôchodkovo poistené a nedovŕšili 40 rokov veku .

Ešte stále váhate, a kladiete si otázku : Byť či nebyť v druhom pilieri? Odpoveď je jednoznačná. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o druhom pilieri alebo ak už máte druhý pilier a chceli by ste si skontrolovať, či si sporíte v správnom fonde, neváhajte sa na nás obrátiť a spolu sa na to pozrieme.

Zaujímavosti o zlate

Zlato je mimoriadny kov s unikátnymi vlastnosťami. Je odolné voči hrdzi a korózii. Vyznačuje sa žltou farbou a to v rôznych odtieňoch. Aj keď je zlato veľmi silná kov, zo všetkých drahých kovov je najviac tvárny, preto sa využíva na výrobu šperkov, ale aj napríklad v elektronike. Zlato sa v elektrotechnike využíva kvôli jeho vynikajúcej elektrickej vodivosti a odolnosti voči vonkajším vplyvom. Používa sa v mikroelektronike a počítačovom priemysle a teda na zaistenie vodivosti dôležitých spojov v počítači.

Čistota (počet karátov)

Rýdze zlato je príliš mäkké pre každodenné nosenie. Šperky by sa zdeformovali a nedali by sa dobre vyleštiť. Práve preto je rýdze zlato legované (miešané s inými kovmi). Najčastejšie sa zlato mieša s kovmi ako striebro, meď, nikel, zinok, …

Karát – „K“ – označuje čistotu zlata, je vyjadrený v hodnotách 24 ths. Takže 24 karátovým zlatom označujeme 100 percent zlata. Na výrobu šperkov sa najčastejšie využíva 14k (karátové) zlato, ktoré sa skladá z 58,3 % zlata a zvyšných 41,7 % tvoria iné kovy.

Farba

Farba zlata je určená typom a podielom jednotlivých kovových zliatin. Zlato má vo svojej čírej forme žlto-oranžovú farbu a jasný lesk.

 • Žlté zlato – zmes medi, striebra a zlata
 • Biele zlato – zmes ródia a zlata
 • Ružové zlato – zmes medi a zlata

Zlato je len zlato a jeho farebnosť vôbec neovplyvňuje kvalitu alebo odolnosť.

Investičné zlato

Zlaté investičné mince predstavujú jednoduchý a efektívny spôsob, ako investovať do zlata. Trójska unca – „oz“ – je tradičnou anglickou jednotkou hmotnosti ušľachtilých kovov. V prepočte na gramy predstavuje trójska unca 31,1 g.

Zlaté mince môžu byť emitované(vydávané) štátom, resp. národnou bankou daného štátu. Investičná zlatá minca má nominálnu hodnotu a vždy sa razí so zárukou mincovne i štátu.

K najvýznamnejším zlatým minciam patrí rakúsky Philharmoniker, juhoafrický Krugerrand, americký Eagle a kanadský Maple Leaf.

Minca „ Wiener Philharmoniker („Viedenskí filharmonici“)

3 dôvody prečo nakupovať uncové mince :

 1. Výhodná veľkosť – jednoducho sa prenášajú,
 2. Ideálna cena – ľahko si na mincu nasporíte za krátku dobu,
 3. Dajú sa ľahko predať – sú veľmi obľúbené, celosvetovo uznávané a ľahko ich kedykoľvek v budúcnosti predáte.

Zlato chráni pri turbulenciách na trhoch. V čase krízy, keď hodnoty klesajú, zlato rastie. Preto odporúčame mať aspoň 20 % úspor práve v zlate.

Najdôležitejšie výhody investovania do zlata:

Ak máte záujem nakúpiť zlato najvyššej kvality, obráťte sa na svojho finančného poradcu a dozviete sa viac o možnosti investovania do zlata.

Investujte do niečoho nového, atraktívneho a sladkého! Do KAKAA !

Kakao

Kakao je veľmi cennou komoditou, pretože je kľúčovou zložkou čokolády a ďalších cukrárenských výrobkov. Pre investorov, ktorí hľadajú príležitosti na dlhodobý rast, môže byť investovanie do kakaa lukratívnou ponukou. Investície do kakaa môžu priniesť značné výnosy, keďže sa používa v rôznych priemyselných odvetviach vrátane potravinárskeho, cukrárenského a farmaceutického.

Kubánske kakao sa radí medzi najkvalitnejšie a najžiadanejšie na svete


Kakao je rovnako ako zlato komodita, s ktorou sa obchoduje na svetových burzách a jej hodnota dlhodobo rastie. Je to hlavne z toho dôvodu, že trh s kakaom je dlhodobo poddimenzovaný a aktuálna svetová produkcia čokolády ani zďaleka nedokáže pokryť požiadavky trhu.

Vývoj svetových cien zlata a kakaa

Investícia do kakaa má svoje výhody v tom, že je spojená s potenciálnym rastom dopytu po luxusných čokoládových výrobkoch. Rastúci trend v obľube kvalitnej čokolády vedie k rastu cien kakaa. Okrem toho je investícia do kakaa menej náchylná na geopolitické zmeny v porovnaní so zlatom, čo môže byť pre niektorých investorov atraktívne.

Očakávané výnosy v číslach :
Plánovaná dividenda: odhadovane 10 – 15 % p.a.


Plánovaný začiatok vyplácania dividendy: jeseň 2025

Kakao, hlavná surovina čokolády, dosiahlo 30. júna na medzinárodnej burze v Londýne najvyššiu cenu za posledných 46 rokov. Cenovka sa vyšplhala o úctyhodných 40 % od októbra 2022 a s hodnotou 2 590 britských libier za metrickú tonu sa dostalo na svoju najvyššiu úroveň od roku 1977.

Tri kvalitné odrody kakaa

Kakaové zaujímavosti :

Kubánska čokoláda je známa svojou veľmi výraznou arómou. Samotná chuť v ústach dlho pretrváva a je v nej cítiť orechy.


Investícia do kakaa predstavuje ďalšiu príležitosť diverzifikovať portfólio a získať výnosy z rastúceho trhu s luxusnými potravinárskymi výrobkami. Výhodou investovania do akcií je aj to, že akciová dividenda má najnižšie daňové zaťaženie výnosov spomedzi všetkých cenných papierov s pravidelným výnosom a to len 7 %.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto ponuke a premýšľate nad investovaním svojich prostriedkov do kakaa, obráťte sa na svojho finančného poradcu a ten Vám poskytne viac informácií.

Poistenie majetku a zemetrasenie

Nedávne zemetrasenie na východnom Slovensku vyvolalo mnoho otázok, ako a či je kryté toto živelné riziko v poistných zmluvách v jednotlivých poisťovniach. Podľa informácii z vedeckého kolektívu Ústavu vied o Zemi SAV malo zemetrasenie s epicentrom v katastri obce Ďapalovce (okr. Vranov nad Topľou) magnitúdu 4,9 stupňa.

Podľa informácií z postihnutých obcí boli na budovách hlásené materiálne škody, aj veľkého rozsahu s narušením statiky alebo deštrukciou nosných stien objektov. Aj v takýchto prípadoch je veľkou pomocou a významne môže pomôcť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje aj škody, ktoré nastanú v dôsledku zemetrasenia.


Pozrite si prehľadnú tabuľku poistenia zemetrasenia v jednotlivých poisťovniach, kedy a za akých podmienok je toto riziko kryté.

PoisťovňaRiziko zemetrasenie Definícia zemetrasenia
ALLIANZVoliteľné
(ak si klient nepripoistí, nie je krytý)
Škody spôsobené otrasmi zemského povrchu vyvolanými geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme, ktoré dosiahnu v mieste poistenia účinky minimálne 6.stupňa EMS-98 (Európska makroseizmická stupnica).
COLONNADEAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry bez určenia minimálneho stupňa intenzity zemetrasenia.
ČSOBAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry,
dosahujúce aspoň 6.stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia EMS -98.
GENERALIAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôry, ktoré dosahujú aspoň 6.stupeň intenzity EMS – 98.
KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA
Automatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry, ktoré v mieste poistenia dosahujú aspoň 5.stupeň intenzity EMS – 98.
KOOPERATIVAAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie – prírodnými vplyvmi spôsobený otras zemského povrchu vyvolaný pohybom v zemskej kôre, ktorý dosahuje aspoň 5.stupeň EMS -98.
PREMIUMAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry,
ktoré v mieste poistenia dosahujú aspoň 5.stupeň intenzity EMS – 98.
UNIONVoliteľné
(balík Prírodné katastrofy)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry,
bez určenia minimálneho stupňa intenzity zemetrasenia EMS -98.
UNIQAAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôry, bez určenia minimálneho stupňa intenzity zemetrasenia EMS – 98.
WÜSTENROTAutomatické
(už v základnom balíku)
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry, ktoré v mieste poistenia dosahujú
minimálne 5.stupeň intenzity EMS – 98 (pre PZ dojednané do
30.9.2022)
minimálne 6.stupeň intenzity EMS – 98 (pre PZ dojednané od
1.10.2022)

Odporúčanie : Skontrolujte si, čo máte kryté na svojej poistnej zmluve domu/ bytu.

Ak sa neviete zorientovať vo Vašej poistnej zmluve, neváhajte a obráťte sa na svojho finančného poradcu. Ten Vám ochotne poradí a pomôže, prípadne ponúkne vhodnú alternatívu poistenia nehnuteľnosti, ktoré Vám bude vyhovovať.

POZOR ! aj na podpoistenie nehnuteľnosti.

Čo to vlastne je?

Je to podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Stav, kedy poistná suma nehnuteľnosti uvedená v poistnej zmluve je nižšia ako hodnota poisteného majetku.

Pred 5 rokmi bol 2- izbový byt v Košiciach poistený na 100 000 €, ale dnes je jeho aktuálna – trhová cena 180 až 200 000 €. V praxi to znamená, že ak dôjde ku totálnej škode na nehnuteľnosti (porušenie nosných stien otrasmi, zbúranie, vyhorenie, …), tak Vám poisťovňa vyplatí len 100 000 €, za ktoré si platíte a zvyšných 80 až 100 000 € by ste mali mať vlastné prostriedky, aby ste si vedeli prípadnú nehnuteľnosť opraviť alebo kúpiť nový byt.


Ak si chcete overiť, či Vaša nehnuteľnosť nie je vystavená riziku podpoistenia, kontaktujte svojho finančného poradcu, aby ste si nastavili poistnú sumu na poistení adekvátnu hodnote nehnuteľnosti.

Vyberte si zlatú budúcnosť 

1. Zlato má výnimočné vlastnosti 

Zlato sa vyznačuje výbornými vlastnosťami, je extrémne tvárny, nehrdzavejúci kov. Je vysoko odolný voči zásadám aj kyselinám,  je takmer nezničiteľný. Je to kov, ktorý časom nemení svoj tvar, ani štruktúru a nijako sa neznehodnocuje. A keďže je zlato málo objemné, je v prípade potreby aj ľahko prenosné. Je veľmi ľahko uskladniteľné a taktiež aj výrazne priestorovo nenáročnejšie, v porovnaní s väčším obnosom peňazí. 

2. Zlato si udržiava hodnotu v čase, peniaze nie. 

Na rozdiel od peňazí, ktoré tlačia národné banky, nové zlato nie je možné „umelo“ vyrobiť. Je to drahý kov, ktorého zdroje sú vyčerpateľné. 

Zlata sa za posledné roky ťaží menej ako v minulosti, dopyt po ňom však dramaticky rastie. Zlato si zachováva svoju hodnotu a to, čo ste si za jednu uncu zlata mohli kúpiť v minulosti, si budú môcť dopriať v budúcnosti aj vaše deti. 

3. Zlato je akceptované na celom svete 

Zlato má vysokú likviditu, preto ho môžete zameniť za peniaze kdekoľvek na svete                  (v Európe, Amerike aj Ázii). Zlato vždy bolo a predpokladá sa, že aj bude, zaujímavé ako pre investorov, tak aj pre bežných ľudí. So zlatom máte v rukách fyzicky niečo, čo viete v prípade núdze predať, a to pomerne rýchlo. V mnohých krajinách je navyše oslobodené aj od dane. 

Výhodou zlata je  aj jeho anonymita. Či už investujete do akcií, fondov, alebo držíte peniaze na bankovom účte, vždy je istá hodnota priradená k vášmu menu. To sa však netýka zlata, ktorého distribúciu po svete nekoordinuje žiadna organizácia. Je to akési anonymné uchovanie hodnoty vašich peňazí. 

4. Hodnotu zlata neurčuje žiadna vláda 

Zlatu neublíži žiadna menová reforma ani rozhodnutie vlády. 

Zlato teda môžeme považovať za stabilnú investíciu a spôsob zhodnotenia  úspor. Vhodná je teda  pre všetkých  investorov, ktorí hľadajú bezpečný prístav pre svoje peniaze a chcú si rozšíriť svoje investičné portfólio o zlato vo fyzickej podobe. 

V prípade, že máte záujem o investíciu do zlatých mincí, najpredávanejšou zlatou mincou v Európe je Wiener Philharmoniker vydávaná Rakúskou národnou bankou. Váži presne jednu uncu (31,1 g) a je to 24 karátové zlato najvyššej rýdzosti 999,9.  

V čase konverzie Shillingu na Euro roku 2001 mala minca nominálnu hodnotu 100 €, v súčasnosti sa na trhoch predáva za cca 2 000 €. 

Zlaté mince môžete získať: 

Ak Vás investovanie do zlatých mincí zaujalo, neváhajte kontaktovať svojho finančného poradcu a on Vám ochotne poskytne bližšie informácie a pomôže  zorientovať sa vo svete investičného zlata. 

Zmena zdravotnej poisťovne – Máte už len pár dní

Zdravotné poistenie na Slovensku poskytujú tri spoločnosti. Okrem štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne aj súkromná Union zdravotná poisťovňa a tiež súkromná Zdravotná poisťovňa Dôvera.


Zdravotné poistenie je povinné. Poistenec (resp. jeho zákonný zástupca) je povinný podať prihlášku vo vybranej zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia a zdravotná poisťovňa má povinnosť prihlášku prijať a spravovať. Prihláška na verejné zdravotné poistenie sa môže podať len v jednej zdravotnej poisťovni.


Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.


Prikladáme prehľadnú tabuľku rôznych zliav a výhod pre poistencov, aby ste sa vedeli rozhodnúť pre jednu z troch zdravotných poisťovní.


Zmenu zdravotnej poisťovne je možné vybaviť rýchlo a jednoducho – kontaktujte svojho finančného poradcu a máte to vybavené.

 

FINANČNÉ PRÍSPEVKY

 

 

 

Príspevok pri ošetrení u zubára

150 EUR (5×30 EUR)
30 EUR – zubný balíček pri dovŕšení 4 rokov

50 EUR – dentálna hygiena / parodontológia
100 EUR – zubné ošetrenie
(deti aj strojček)

60 EUR (2×30 EUR) – dospelý
30 EUR – dieťa (vrátane strojčeka)

Vrátenie doplatkov za lieky

Až do výšky 300 € pre deti do 18 rokov aj pre ich rodičov

100 % doplatkov za lieky pre deti do 18 rokov

Ročný príspevok 20 € pre dospelých

Príspevok pri vybavení okuliarov

50 EUR – okuliarový rám pre deti

50 EUR – komplexné vyšetrenie očí
30 EUR – optická koherentná tomografia
70 EUR – okuliarový rám / šošovky pre deti

Bonus do výšky 100 €, ktorý možno použiť na doplatky za okuliarové rámy a sklá

Finančne nákladná liečba poskytovaná nad rámec zákona

Program Bojovníci za zdravie

Príspevky na umelé oplodnenie až do výšky 1200 €

 

Iné finančné príspevky

Príspevok na dobrovoľné očkovanie, zľava až 200 € na test DNA

Očný balík v hodnote 150 €, Príspevok 30 € na kurz plávania, Príspevok 30 € na monitor dychu. Príspevky na nepovinné očkovanie. Zľava 200 € na DNA analýzu od DNA4fit

Rôzne finančné príspevky: na glukózový senzor pre diabetických pacientov, umelé oplodnenie, laserovú operáciu očí a ďalšie príspevky v rámci programu Peňaženka zdravia MAXI

ZĽAVY A VÝHODY

 

 

 

Zľavy v lekárňach

Rôzne zľavy a výhody v sieti lekární Dr. Max

0 % zľava vo vybraných AGEL lekárňach. 25 % zľava na produkty LIVSANE v BENU lekárni

Výhodnejšie ceny na vybrané produkty v určených lekárňach

Kúpeľné pobyty

Poskytuje zľavu 6 – 13 % vo vybraných kúpeľných zariadeniach

Extra výhody a zľavy až do 25 % pre samoplatcov. Procedúry navyše pri kúpeľnej liečbe

Finančný príspevok na kúpeľnú liečbu podľa stanovených podmienok

Benefity pre darcov krvi

Vitamínový balíček, 10 – 25 % zľava pri pobyte vo vybraných kúpeľoch

Vitamínový balíček a zľavy na pobyty vo vybraných kúpeľoch

Rôzne zľavy na vybrané služby, vitamínové balíčky a pod.

Zľava z ceny cestovného poistenia

Áno, v poisťovni Generali

Áno, v poisťovni Union

Áno, v poisťovni ČSOB

Iné zľavy a výhody

Rôzne zľavy na kozmetiku, biopotraviny a pod.

Zľava vo vybraných lekárňach, e-shopoch, na laktačné poradenstvo a pod.

Zvýhodnené ceny vitamínov, vo wellness, fitness centrách a pod.

Preprava

1x ročne doprava zdarma do Nemocnice Bory (na operáciu aj cestu domov)

 

 

OČKOVANIA

 

 

 

Pneumokoky

100 %, poisťovňa vracia doplatok

Príspevok 50 % z ceny každej vakcíny pre všetkých od 2 rokov

Chrípka

Plne hradené

Plne hradené

Plne hradené

Hepatitída A

Plne hradená prvá dávka

Príspevok 50 % z ceny každej vakcíny pre všetkých poistencov od 1 roka

Príspevok vo výške 50 % z ceny vakcíny

Hepatitída A a B

Príspevok 50 % pre poistencov od 16 rokov

Príspevok 50 % z ceny každej vakcíny pre poistencov vo veku od 16 rokov

 

Príspevok vo výške 50 % z ceny vakcíny

Ovčie kiahne a meningokoky

Ovčie kiahne: Príspevok 50 % z ceny každej vakcíny pre všetkých poistencov

Meningokoky: Príspevok 50 % z ceny každej vakcíny pre všetkých poistencov od 6 týždňov

Príspevok vo výške 50 % z ceny vakcíny

Kliešťová encefalitída

Hradí 50 % z ceny očkovania

Hradí 50 % z ceny očkovania

Príspevok vo výške 50 % z ceny vakcíny

PREVENTÍVNE VYŠETRENIA NAD RÁMEC ZÁKONA

 

 

 

Mamografia

Zabezpečenie termínu do 10 dní od požiadania

Dostupnejší termín 2-21 dní na diagnostické vyšetrenia

Zabezpečenie termínu do 15 dní od požiadania

LBC metóda cytologického vyšetrenia

Bezplatne

Plne hradené všetkým poistenkám

Hradí toto vyšetrenie v laboratóriách, v ktorých má tento výkon zazmluvnený

Diagnostické vyšetrenie krčka maternice (kolposkopia)

Plne hradené raz ročne

Plne hradené všetkým poistenkám už od 18 rokov

 

Plne hradené raz ročne

Kolonoskopia, vyšetrenie hrubého čreva, konečníka

Hradené pre poistencov od 40 rokov

Hradené raz za dva roky pre poistencov od 40 rokov

Hradené raz za tri roky pre poistencov od 40 rokov

Vyšetrenie u urológa

Hradené pre poistencov od 40 rokov

Hradené raz za dva roky pre poistencov od 40 rokov

Hradené raz za tri roky pre poistencov od 40 rokov

Vyšetrenie na potravinovú intoleranciu

Zľava až do výšky 200 € na DNA test od DNA4fit

Príspevok 70 € na vyšetrenie vo vybraných klinikáach. 200 € zľava na genetický test od DNA4fit. Zľava 15 – 20 %  na samoplatcovské laboratórne vyšetrenia

SLUŽBY NADŠTANDARD

 

 

 

Pomoc pre chronicky chorých

Špeciálny program pre diabetikov a dostupná Dialinka

Extra hodina na vyšetrenie v 82 ambulanciách na celom Slovensku

Nemocničný nadštandard

Príspevok 50 % pri využití nadštandardnej izby

Výhody a nadštandradné služby v sieti AGEL nemocníc, prítomnosť blízkej osoby pri pôrode vo vybraných nemocniciach AGEL

Zahraničná zdravotná starostlivosť

Spolupráca s Protónovým centrom v Prahe

CRP vyšetrenie

Preplatí deťom aj dospelým

Preplatí deťom aj dospelým

Preplatí deťom do 18 rokov, a tiež aj dospelým pacientom v rámci programu Peňaženky zdravia MAXI

Bezplatné objednanie k lekárovi

Platí iba pre zazmluvnené ambulancie

Online objednanie prostredníctvom Online pobočky

Operácia kĺbov

Výmena bedrového alebo kolenného kĺbu

Výmena bedrového alebo kolenného kĺbu v nadštandardnej klinike + 50 % zľava na rehabilitačný pobyt

Medzinárodné zdravotné poistenie

Poskytuje 10 % zľavu pri uzatvorení medzinárodného zdravotného poistenia

20 % zľavu na doplnkové zdravotné poistenie Moje zdravie. 20 % zľavu na poistenie onkologických chorôb

ONLINE SLUŽBY

 

 

 

Elektronická pobočka

Áno

Áno

Áno

Možnosť samodiagnostiky

Pomocou nástroja od Infermedica

Aplikácia Domáci doktor

Mobilná aplikácia

Áno

Áno

Áno

Overenie bezpečnosti liekov

Možnosť overiť si online interakcie jednotlivých liekov

Kožné vyšetrenie

Áno

Podpora duševného zdravia

Áno

Plánovaná modernizácia bývania, ale kde na to zobrať prostriedky?

Plánujete v blízkej dobe rekonštrukciu domu alebo vášho bytu? Čakajú vás nevyhnutné opravy – nová kúpeľňa, kuchynská linka so spotrebičmi, výmena bytového jadra či výmena okien a dverí ? Popravde, stále je čo opravovať, hlavne ak sa jedná o staršiu nehnuteľnosť, kde je to priam nevyhnutnosť. Nebudeme si klamať, ale v dnešnej dobe sa suma za opravy a modernizácie môže vyšplhať na niekoľko tisíc eur.

Najrýchlejšou a najideálnejšou voľbou na financovanie rekonštrukcie je využitie vlastných prostriedkov, ale nie každý má odložené dostatočne veľkú čiastku peňazí. Samozrejme netreba zabúdať aj na finančnú rezervu, ktorú by sme si mali ponechať pre každý prípad.


Na finančnom trhu je dnes k dispozícii mnoho finančných produktov, ktoré môžu byť nápomocné pri financovaní či dofinancovaní plánovanej rekonštrukcie. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Je len na nás, ktorý si vyberieme, aby to spĺňalo naše požiadavky. Stručný prehľad nám môže pomôcť s výberom tej najvhodnejšej možnosti pre nás.

Hypotéka

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Preto treba myslieť nato, že pri poskytnutí tohto úveru je nutné danú nehnuteľnosť založiť v prospech banky a nehnuteľnosť bude použitá ako zdroj financovania.

VýhodyNevýhody
Dlhšia doba splácania (až 30 rokov)Nutnosť založenia nehnuteľnosti
Nižšie mesačné splátkyPoplatky za znalecký posudok a kataster
Nižšie úrokové sadzby (v porovnaní so spotrebným úverom)Dlhší čas na schválenie úveru v porovnaní so spotrebným úverom
Mimoriadne vklady
Bez nutnosti dokladovania účelu (po splnení podmienok banky)

Spotrebný úver

Spotrebný úver je krátkodobý až strednodobý úver, pri ktorom nie je nutné zakladať nehnuteľnosť ani dokladovať účel využitia požičaných finančných prostriedkov. Tento typ úveru je vhodný hlavne pre tých, ktorí potrebujú menšie sumy a rýchlejšie schválenie úveru.
Vybavenie spotrebných úverov je často veľmi rýchle a jednoduché, v poslednej dobe dokonca možné aj online – bez osobnej návštevy banky.

VýhodyNevýhody
Rýchle a jednoduché vybavenieKratšia doba splácania (max 8 rokov)
Bez založenia nehnuteľnostiVyššie mesačné splátky
Bez dokladovania účeluVyššie úrokové sadzby v porovnaní s hypotékou

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je primárne dlhodobý finančný produkt, ktorý umožňuje klientom systematicky sporiť na budúce bývanie. Jedná sa o sporenie a po splnení určitých podmienok, ako sú minimálna doba sporenia, výška nasporenej čiastky, je možné získať aj úver s nižším úrokom na financovanie rekonštrukcie bez založenia nehnuteľnosti do výšky 50-tisíc eur.

Tento produkt je vhodný pre tých, ktorí majú dostatok času na sporenie pred plánovanou rekonštrukciou. Je však potrebné uviesť, že veľkou nevýhodou tohto produktu je povinnosť klienta všetko vydokladovať a predložiť všetky faktúry stavebnej sporiteľni.

VýhodyNevýhody
Bez založenia nehnuteľnostiDlhšia doba sporenia pred získaním úveru(dnes k dispozícii aj medziúver, ale s vyšším úrokom)
Možnosť získať štátnu prémiuPotrebné splniť určité podmienky pre získanie úveru – administratívna náročnosť
Nižšie úrokové sadzby (v porovnaní so spotrebným úverom)
Flexibilný úverový rámec

Pri výbere vhodného finančného produktu pre financovanie rekonštrukcie je dôležité zohľadniť svoje osobné potreby, finančnú situáciu a aj časový horizont (doba splácania úveru). Spoľahnite sa na odborníkov a obráťte sa na svojho finančného poradcu, ktorý vám rád a ochotne pomôže vybrať ten správny produkt , tak aby to vyhovovalo vašim požiadavkám.