Ako vám poistenie majetku môže zlepšiť spánok?

Pri poistení nehnuteľnosti rozlišujeme poistenie bytu a poistenie domu, chaty. V skratke - riadime sa charakterom nehnuteľnosti. Tu je veľmi dôležité správne nastaviť výšku poistného plnenia. Tá závisí od aktuálnej trhovej hodnoty, opäť sa však líši pri bytoch, domoch - pri hypotéke podľa výšky úveru, či na základe znalecnéko posudku. Kritérií je mnoho. Nenechajte sa však vyľakať zdanlivo náročným postupom.

Pri rodinných domoch je poistenie trošku náročnejšie. Hodnotu rodinného domu určuje hodnota práce a materiálu, za ktorú si “dnes” viem postaviť rovnaký alebo obdobný dom. Čiže pri určovaní hodnoty rodinného domu sa pri poistení berú do úvahy nielen metre štvorcové,ale aj stavba domu, či je dom podpivničený, koľko má podlaží, aká je strecha,  lokalita a ostatné faktory, ktoré sa zohľadňujú pri jednoduchšom poistení bytov.

Podpoistenie - kameň úrazu v poistení majetku

Pojem podpoistenie nehnuteľnosti alebo majetku si najjednoduchšie vysvetlíme na názornom príklade. Poistná suma na starej poistnej zmluve domu je napríklad 60 tisíc. Nová hodnota domu, ktorá sa počíta na základe aktuálnych cien na trhu by mala byť 105 tisíc eur. Tu je jasné, že daná nehnuteľnosť je podpoistená.

Postup v takomto prípade je taký, že sa vydelí aktuálna hodota novou hodnotou a dostaneme koeficient, ktorý je dôležitý pre poisťovňu - koeficient podpoistenia. Ten nám povie, o koľko percent je naša nehnuteľnosť podpoistená.  Tento koeficient nám taktiež určí, akú čiastku nám poisťovňa uhradí v prípade plnenia. Čo môže byť aj menej ako 60% reálnej hodnoty. Preto je pri poistení majetku alfou a omegou správne stanovenie poistnej sumy. 

To môžeme dosiahnuť len v prípade, že poistenie nášho majetku máme aktuálne. Ideálny horizont na prehodnotenie poistnej zmluvy sú približne dva roky. V aktuálnej situácii, ktorú máme v roku 2022, inflácia, rast cien, vysoké ceny nehnuteľností, je naše odporúčanie nahliadnuť do zmluvy kľudne aj každý rok. Overiť si, či je naše poistenie aktuálne, či sú podmienky nezmené a vyvarovať sa tak nepríjemnému prekvapeniu v prípade, že nastane plnenie poistnej zmluvy. 

Čierny Peter poistenia - Poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti, majetku a domácnosti nie je to isté. Na to nezabúdajme. Väčšina z nás si často neuvedomuje, akú hodnotu ukrýva naša domácnosť. Ale keď si zrátate sumu všetkých predmetov, ktoré okolo seba máte, a predstavíte si, že by vám ich mal zobrať požiar, dostali by ste veľmi ľahko aj na čiastku okolo 30 tisíc eur. To je suma bežnej domácnosti, bez drahých spotrebičov, či luxusného zariadenia. A to už nie je málo. 

Určite ste si teraz uvedomili, ako dobre sa vám darí a čo všetko si môžete dopriať. Druhý fakt je, že pokiaľ to nemáte poistené, môže sa (božechráň) stať, že o to veľmi ľahko prídete. Život sa deje každému z nás, preto je dobré, byť pripravený na každú situáciu, na ktorú sa pripraviť môžeme. 

Vedeli ste o tom, že ak sa vám napríklad pokazí televízor, či variaca doska, s dobrým poistením domácnosti máte nárok na reparáciu? 

Pripoistenia teda nie sú len snahou poisťovní “zarobiť na nás”. Poistenie domácnosti vám pomôže pri akejkoľvek škode, ktorá sa pri bežnom živote udeje. Poistenie zodpovednosti za škodu vám zase pomôže v prípade, že sa na susedov plot odlomí konár vašej jablone, či vytopíte suseda pokazenou práčkou. Poistenie majetku je odozvou na reálne životné situácie. 

Update, upgrade, aktualizácia - čo je to audit?

Akokoľvek to nazveme, audit starých zmlúv a úverov je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o naše financie. 

Ruku na srdce, kedy naposledy ste otvorili fascikel s papiermi, v ktorom máte svoje poistky? Nič si z toho nerobte, väčšina ľudí pristupuje ku svojim poistným zmluvám podobne. V dobe, kedy sa situácia v každej oblasti tak rýchlo mení, je ale dobré vedieť sa obracať. To znamená, že je dobré, čas od času nazrieť do všetkých zmlúv, ktoré máte doma starostlivo odložené a prejsť si podmienky, za akých boli uzavreté. Získate tým dokonalý prehľad o vašich výdavkoch aj o tom, kde pridať, ale hlavne, kde sa dá rozumne ušetriť - optimalizovať. 

Dobrou správou je, že odborníci na financie majú prehľad aj v poistení, pretože je to už bežná súčasť ich práce a záujmov. V prípade, že plánujete audit vašich osobných financií a zmlúv, neváhajte osloviť odborníka, ktorý má v danej oblasti bohaté skúsenosti a dokáže vám vo vašich “papieroch” urobiť poriadok a vysvetlí vám všetko, čo vás bude zaujímať. 

Nastavte krytie svojich zmlúv a buďte pripravení na budúcnosť, nie minulosť.

Životné poistenie

Prečo je dôležité životné poistenie a pred čím nás chráni? Ktoré pripoistenia majú pre mňa zmysel a ktoré nie? Čo robiť v prípade, že je moja poistka drahá? Ako súvisí poistenie s úverom, či hypotékou? 

Životné poistenie si nestačí len založiť. Z času na čas je potrebné ho aj zaktualizovať. Ideálne každé dva roky. Rovnako ako poistenie majetku aj pri životnom poistení platia podobné pravidlá.

Na začiatok si povedzme, čo to životné poistenie vlastne je. Je to služba, ktorú si platíme, aby sme sa zabezpečili v prípade, ak nastanú udalosti, kedy sa o seba nebudeme môcť plnohodnotne postarať. Napríklad v prípade úrazu, nehody, choroby. 

Aké poistenie si ale vybrať zo širokej ponuky, ktorá je na trhu? 

Základom je, aby bolo poistenie vhodné pre vás a vaše potreby, teda individuálne. To, čo vyhovuje vášmu známemu, nemusí vyhovovať vám. Ideálne poistenie by teda malo byť šité na mieru a malo by odzrkadlovať našu finančnú situáciu, zdravotný stav, spôsob akým žijeme. 

Prečo je dobré investovať do životného poistenia? Nepostará sa o mňa štát?

Bohužiaľ, nie. V prípade invalidného dôchodku, či už čiastočného alebo plného, je výška sumy, ktorú  vám zabezpečí štát cca 200 eur až 400 eur, v závislosti od vášho stavu. Viete si predstaviť, že by ste zarábali 200 eur mesačne? Asi nie. Rovnako tak by ste asi nechceli, aby sa o vás doživotne starali vaši najbližší, rodina. 

Z toho vyplýva, že základné krytie, ktoré by mala obsahovať každá dobrá poistka je krytie invalidity, s čím sa spájajú kritické choroby a trvalé následky úrazu. V prípade, že si nie ste istý, čo všetko zahrnúť do vášho životného poistenia, neváhajte kontaktovať odborníka, ktorý vám určite ušije poistenie presne podľa vašich potrieb. Zároveň vám dokáže pomôcť aj s auditom vašej (ne)aktuálnej poistnej zmluvy. Takáto konzultácia, ktorá by mala prebehnúť aspoň raz za dva roky, vám určite ušetrí nejedno euro.

Prečo je dobré robiť pravidelný audit poistných zmlúv?

Ako sme už spomenuli v článku o poistení majetku, nikdy nevieme, čo má pre nás život pripravený. Životná situácia sa mení, vstupujeme do manželstiev, rodia sa nám potomkovia, meníme zamestnanie, berieme a splácame hypotéky a úvery. Finančný sprostredkovateľ v každej tejto situácii presne vie ako postupovať a ako dané zmeny aplikovať do poistných zmlúv, čiže optimalizuje poistnú zmluvu u každého klienta individuálne. 

Poistenie a pripoistenia

Základom každej poistnej zmluvy je poistenie na smrť, či už sa jedná o poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou. Všetky ostatné pripoistenia sú voliteľné a klient si ich vyberá podľa svojej aktuálnej životnej situácie, podľa toho na čo chce byť krytý. Pripoistenia ma každá poisťovňa presne špecifikované v poistných podmienkach. Či už je to poistenie v prípade práceneschopnosti (PN), kritické choroby, denné odškodné pri úrazoch alebo pobyte v nemocnici, invalidita a iné.

Ako postupovať pri starých zmluvách?

Pokiaľ ste niekedy rozmýšľali nad tým, že v rámci zmien a auditu svojich poistných zmlúv plánujete svoju pôvodnú poistku zrušiť, dvíhame prsť. V takejto situácii netreba zabudnúť na to, že pri životnom poistení je dôležitý váš zdravotný stav. Môže sa stať, že na starších poistných zmluvách nemusí byť poistná suma v dostatočnej výške a preto Vám Vaše poistenie nepostačuje. Navýšenie poistnej sumy je možné, ale často na starých zmluvách pre klienta nie veľmi výhodné. Samozrejme treba brať do úvahy aj to, či ste medzičasom nemali nejaký úraz alebo ochorenie. V takejto situácii by to mohlo mať za následok či už na novej, ale aj starej zmluve prirážky alebo výluky na poistnom. Je pre vás teda vždy výhodnejšie poistnú zmluvu a jej podmienky prehodnotiť. Samozrejme všetko závisí od aktuálnych podmienok poisťovní a vašej individuálnej situácie, takže vždy je dobré mať “na telefóne” finančného poradcu. 

Poistenie úveru - nekonečná finančná dilema

Úvery a hypotéky patria dlhodobo k najpopulárnejším produktom v oblastí financií. V posledných rokoch bolo veľmi jednoduché ich získať, preto sú momentálne veľmi rozšírené. Aj pri nich je však potrebné myslieť na to, že môže nastať nečakaná situácia a vy nebudete schopní plniť svoje záväzky. 

Poistenie hypotekárneho úveru je stále veľmi nepopulárne, mnoho klientov bánk naňho pozerá ako na zbytočný výdavok. Ale je to naozaj tak? Predstavte si však situáciu, že pôjdete na lyžovačku a následkom nehody budete dlhodobo práce neschopný. Ako budete platiť svoje záväzky? V prípade, že budete mať poistený svoj úver, môžete sa plne venovať rekonvalescencii a vaše záväzky za vás bude splácať poisťovňa.  Alebo iný, konkrétny príklad z našej praxe. Manželský pár sa zaviazal banke hypotekárnym úverom, bohužiaľ, manžel umrel pri autonehode. Manželka ostala na materskej dovolenke. Ako postupuje banka v takomto prípade? V prvom rade banka prehodnocuje príjem zostávajúceho. Pokiaľ je príjem dostatočný, je všetko v poriadku a pri splácaní úveru sa pokračuje. Pokiaľ však príjem dostačujúci nie je, banka žiada okamžité splatenie úveru. Odkiaľ asi manželka bude mať na vyplatenie celého úveru?

Výšku poistenia úveru si taktiež môžete prispôsobiť podľa vašich individuálnych potrieb. Máte dokonca na výber, či si necháte svoj úver poistiť priamo v banke, od ktorej ste úver brali, alebo sa obrátite na poisťovňu. Obe možnosti majú svoje pre aj proti, preto nezabúdajte na svojho sprievodcu životnými situáciami - vášho finančného poradcu.

Čo nás čaká a neminie na trhu hypotekárnych úverov v roku 2023?

Čo sa dramaticky zmení v hypotékach? Kto by sa mal s hypotékou poponáhľať do konca roka?

Téma hypotekárnych úverov už dlho nezahŕňa len banky a financovanie nehnuteľností. Aktuálna situácia na trhu s nehnuteľnosťami je natoľko kritická a napätá, že enormné ceny nehnuteľností spôsobujú, že sa vlastné bývanie stáva pre veľkú časť Slovákov nedostupné. Rastú aj úroky na hypotékach, do toho čelíme inflácii, nárastu cien potravín aj energií.

Od januára 2023 budú však hypotéky ešte nedostupnejšie. Koho sa to týka? Čo je to strieborná hypotéka?

Je lepšie zlato, či striebro?

Strieborná hypotéka - hypotéka, ktorú človek spláca až do dôchodku, vrátane dôchodkového veku, t.j. keď už nepracuje, teda s najväčšou pravdepodobnosťou už nie je zárobkovo činný.

Národná banka Slovenska sa rozhodla eliminovať nadmerné zadlžovanie ľudí v dôchodkovom veku a to preto, že až tretina úverov svojou splatnosťou zasahuje za produktívny vek dlžníkov. Tento trend zasahovania úverov až do dôchodku umožňuje momentálne ľuďom čerpať stále vyššie úvery. Čo je samozrejme veľmi pozitívna správa pre každého, kto sa rozhodne pre hypotéku vo veku 40+.

Aké konkrétne zmeny nás teda čakajú?

Po novom budú banky musieť znižovať limit DTI klientom, ktorých hypotéky budú zasahovať za splatnosť po dôchodkovom veku. Čo to znamená? DTI (ročný príjem klienta a jeho príslušného násobku) je pomer celkovej zadĺženosti žiadateľa o úver voči jeho čistému ročnému príjmu. Od toho  sa následne odvíja maximálny úverový strop, čiže najvyššia možná čiastka, o ktorú môžete žiadať na základe vášho príjmu. V súčasnosti to funguje a je nastavené tak, že každý žiadateľ o úver má možnosť získať ho v maximálnej výške 8-násobku svojho ročného príjmu. Tu sa zrátajú nielen existujúce úvery klienta, ale aj nové úvery. Podľa nových pravidiel, ktoré budú platné od 1.1. 2023 bude platiť, že banky budú znižovať tento limit DTI pre ľudí starších ako 40 rokov s tým, že toto znižovanie DTI sa bude týkať takých žiadostí, ktoré budú zasahovať za dôchodkový vek, teda za 65 rokov. 

Čo nás čaká a neminie

Plánované znižovanie bude prebiehať tak, že s každým pribúdajúcim rokom sa maximálny limit, teda hodnota 8 bude znižovať o hodnotu 0,25. V preklade to znamená, že klient, ktorý bude mať štyridsať rokov, si už bude môcť zobrať len úver v hodnote 7,5 násobok limitu. 43 ročný človek si bude môcť zobrať úver už len v hodnote 7,25 násobku hodnoty limitu až po hodnotu 3, čo je najnižší možný limit pre získanie hypotéky. Znamená to, že ľudia vo veku 40 a viac rokov si stále budú môcť brať úvery, ich výška však bude vekom limitovaná. Vo finále môžeme povedať, že títo ľudia budú môcť čerpať úvery zhruba o 15% nižší ako by tomu bolo podľa aktuálne platných pravidiel.  

Cieľom NBS nie je limitovať maximálnu splatnosť hypotéky. Naďalej bude možné splácať hypotéku aj v dôchodkovom veku, rozdiel bude vo výške úveru, ktorú bude možné získať. V prípade, že si žiadateľ bude chcieť ponechať index na 8 násobku limitu, bude ho však musieť splatiť do dovŕšenia dôchodkového veku, teda do šesťdesiateho piateho roku života. To však pri súčasných úrokoch znamená aj výrazne vyššiu splátku. 

Tu narážame na ďalšie pravidlo a ďalší parameter, ktorý NBS sleduje a musia ho zohľadňovať aj ostatné banky a to je limit DSTI - tento limit znamená, že vaše splátky nesmú presiahnuť 60% vášho čistého mesačného príjmu zníženého o životné minimum za každú vyživovanú osobu v domácnosti. Limitujúci sa teda stáva nielen úverový strop a to z hľadiska ročného príjmu, ale aj maximálna možná splátka. Banky navyše musia túto splátku klienta stresovať prostredníctvom stress testu. 

Stress test je nástroj, ktorým banky pri splátke úveru na bývanie musia umelo navýšiť o 2% a tým pádom z hľadiska porovnania limitu TDI vs. DSTI je to práve výška mesačnej splátky, ktorá nepustí dlžníka ku schváleniu úveru. Pretože mu jednoducho jeho mesačný príjem po odpočítaní limitov nebude podľa banky postačujúci na bežný život i splátku hypotéky, s ktoru banky rátajú do budúcnosti aj s jej navyšovaním.

Čas sú peniaze

Situácia v bankách je momentálne stabilizovaná, v porovnaní so začiatkom roka 2022, kedy schvaľovanie úverov trvalo dlhé týždne, niekedy aj mesiace. V momentálnej situácii - inflácia, vysoké ceny nehnuteľností a vysoké úroky, žiadateľov o úrok nie je veľa. Situácia v bankách je aktuálne stabilizovaná, teda banky plynule vybavujú spracovania úverov. Takže celkový proces schválenia úveru v banke môže byť do konca roka značne jednoduchší a rýchlejší. 

V takýchto prípadoch môže proces od podania žiadosti o úver, cez skompletizovanie podkladov, vypracovanie znaleckého posudku až po čerpanie hypotéky je dnes možné vybaviť v priebehu dvoch týždňov. Je reálne to stihnúť. 

Ďalšou možnosťou je vybaviť si žiadosť o úver v banke, ktorá poskytuje tzv. Úver naopak. To znamená, že vám banka najskôr schváli úver a vy máte 6 mesiacov čas na doloženie nehnuteľnosti. Tým pádom bude váš úver schválený ešte podľa aktuálne stále platných podmienok. 

Dobrá rada na záver

V prípade, že v najbližšej dobe plánujete nejaku vyššiu investíciu, či hypotekárny úver, je vždy dobré obrátiť sa na odborníka. Jeho rady a skúsenosti sú pre vás bezplatné. Napriek tomu je pomoc finančného poradcu nenahraditeľná. Ušetrí vám veľa času, stresu, papierovania a v neposlednom rade, samozrejme, aj veľa peňazí. 

Každý dobrý finančný poradca má dobré vzťahy s pracovníkmi v bankách, pretože je s nimi v pravidelnom pracovnom kontakte. Denne s nimi rieši rôznorodé ľudské situácie a má tak prehľad o aktuálnych podmienkach v každej jednej banke. Má teda všetky banky “obehané” za vás, v dokumentoch potrebných k akýmkoľvek finančným úkonom má dokonalý prehľad. 

Tieto zdanlivo bežné situácie si viete samozrejme vyriešiť aj sami. Našťastie nám však moderná doba poskytuje poradenstvo skúsených odborníkov na financie, ktorí dokážu optimalizovať takmer všetko. 

Odvážnemu šťastie praje

Tu je veľmi dôležité vedieť, že krivka pohybu investícií nemá len rastúci charakter. Trh je živý organizmus, ktorý neustále pracuje. Preto sa v spojitosti s investovaním často používa aj fráza: Vaše peniaze pracujú, aj keď spíte. Sú obdobia, keď sa investovaniu darí, podmienky sú veľmi priaznivé, tak ako je tomu teraz, počas inflácie, keď sú ceny akcií nízke. Dokážete teda nakúpiť veľa “muziky” za málo peňazí. 

V čase, keď krivka naberie klesajúci charakter a ceny akcií opäť začnú stúpať, budete ich mať dostatok nato, aby ste ich nechali pracovať. V tomto období je veľmi dôležité nespanikáriť a nebáť sa, že o svoje výnosy prídete. To sa nemôže stať a platí tu staré známe porekadlo, odvážnemu šťastie praje. Pretože situácia na trhu je opakujúci sa kolobeh a odborníci vedia dopredu predpovedať situáciu a vývoj trhu na viac ako 90 %. Kto teda vydrží v čase krízy alebo lepšie povedané, v čase poklesu hodnoty akcií, ten má istý výnos v budúcnosti. 

Odpovede na základné otázky o investovaní

Pre koho je investovanie vhodné? Do akého fondu investovať? Koľko investovať? Ako zostaviť investičný plán? Aký je cieľ môjho investovania?

Pre koho je investovanie vhodné? 

Málokto z nás si dokáže hneď po prvej výplate povedať: časť miniem a časť si odložím na dôchodok. Kto už by aj vo svojich dvadsiatich rokoch myslel na dôchodok, a prečo vlastne? Každé ušetrené euro, ktoré si odložíme pred 30-tkou, pre vás znamená minimálne 20 eur na dôchodku. Po 40-tke ale jeho budúca hodnota klesá na necelých 8 eur. Pravidelnosť a časový horizont sú teda základné piliere “milionárskeho” dôchodku, ktorý si budete môcť užívať, ak si začnete na svoju jeseň života šetriť už teraz. Veľmi jednoduchý príklad vidíme za našimi hranicami v Nemecku. Často si robíme žarty na úkor nemeckých dôchodcov, ktorí cestujú po svete a užívajú si dôchodok naplno. Z časti im možno aj trošku závidíme. To však nemusíme, pretože poznáme tajomstvo ich radosti. V Nemecku je totižto DDS povinné odo dňa, ako uzavrú prvú pracovnú zmluvu. Takže si v podstate “povinne” šetria na dôchodok už od momentu, keď začnú pracovať.

Lepšie neskoro ako nikdy

Čo však v prípade, ak sme túto múdru radu doteraz od nikoho nedostali a našich dvadsať rokov už má dvadsať +? V investovaní platí, že nikdy nie je neskoro. Je to oblasť financií(?), ktorá poskytuje možnosti pre každého. Preto pokiaľ na finančnom poli nie ste doma, je skvelý nápad osloviť zodpovedného a skúseného finančného agenta vo vašom okolí, ktorý sa vašim financiám pozrie na “zúbok” a okrem vhodného investičného fondu vám určite dokáže ušetriť na mnohých výdavkoch, o ktorých zatiaľ možno ani netušíte. 

Aká je ideálna výška investícií?

Koľko investovať bude asi prvá otázka, na ktorú sa každý z nás opýta. Ľudia často investičné vklady vnímajú ako stratené peniaze. Nie je to však pravda. Sú to peniaze, ktoré si na vás počkajú na konci vášho investičného plánu ako zrelé ovocie vášho snaženia. To, že ich nevidíte a nemáte k nim jednoduchý prístup, je vaša výhoda. Pretože len dlhodobé investovanie má skutočný význam, pokiaľ neplánujete výnimočne vysoké vklady. Pravidelných 20, 50 či 100 eur je vynikajúca čiastka na začiatok. V ideálnom prípade by to však malo byť aspoň 10 % zo mzdy. 

Výšku vkladov môžete, samozrejme, zvyšovať či znižovať podľa vašich aktuálnych možností či preferencií. Stále platí, že trh je živý mechanizmus a prispôsobovať sa jeho situácii je veľmi múdre. Na všetky tieto otázky nám odpovie náš investičný plán, ktorý si na začiatku našej cesty pripravíme s finančným poradcom alebo s odborníkom na financie. 

Nemusíte však každý deň sledovať pohyb akcií či dlhopisov. Na to už máme vyspelé technológie, ktoré to robia za nás a finančných poradcov, ktorí sledujú výsledky diania a priebežne nás o nich informujú. 

Čo je to investičný plán?

Keď idete do sveta, zoberiete si mapu. Alebo si zapnete navigáciu. To isté je potrebné urobiť v prípade, že sa rozhodnete investovať. Ako prvý krok by ste si mali zostaviť investičný plán. 

Investičný plán vám bude doslova slúžiť ako mapa k pokladu. Ako prvý krok je preto nevyhnutné určiť si cieľ, aby ste vedeli, kam vlastne vaše investičné doprodružstvo smeruje. 

Pri každom nastavení cieľa v navigácii vám automaticky vypočíta čas cesty. Pri investovaní si čas cesty určíte sami. Môžete sa rozhodnúť pre krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé investovanie. 

Každopádne, pokiaľ nie ste odborník, je vždy lepšie nejakého osloviť. Pomôže vám zvoliť vhodný časový horizont investovania podľa vašich možností a cieľov. Čas sú v tomto prípade peniaze.

Keď poznáme náš cieľ a čas, za ktorý sa doň dokážeme dostať, môžeme si vybrať spôsob, akým svoj cieľ dosiahneme. To znamená vybrať si vhodnú investičnú stratégiu. 

Pokiaľ ste došli do tohto bodu a stále ste neoslovili žiadneho finančného poradcu, v tomto kroku je ten najlepší čas. Môžete sa tak vyhnúť mnohým chybám, ktorých sa menej ostrieľaní investori bežne dopúšťajú. 

Investičný poradca vám pomôže vybrať vhodnú stratégiu a ušije ju doslova na mieru vašim cieľom, očakávaniam a možnostiam. 

Finančná rezerva Prečo ju vytvoriť a odkiaľ? 

Až 80 % Slovákov nemá finančnú rezervu ani na 3 mesiace. Viac ako pätina Slovákov nemá finančnú rezervu ani na jeden mesiac a približne každý šiesty Slovák nemá žiadnu finančnú rezervu. Tieto čísla sú alarmujúce, pretože napriek aktuálnej svetovej situácii, inflácii, navyšovaniu cien, je nevyhnutné myslieť aj na finančnú rezervu. 

Napriek tomu, že sa vám to môže zdať zbytočné, tvorba finančnej rezervy by mala byť pravidelnou súčasťou mesačných výdavkov na domácnosť. To znamená, že tak ako každý mesiac počítate v rámci svojho rozpočtu s tým, že musíte zaplatiť nájom, paušálne poplatky za mobilný telefón, bežné výdavky ako enerigie, potraviny a podobne, rovnako by ste mali do svojho rozpočtu zaradiť tvorbu finančnej rezervy. 

Finančná rezerva totiž znamená slobodu a istotu zároveň. Dáva vám slobodu v rozhodovaní v prípade, že sa rozhodnete zmeniť zamestnanie, ochoriete, pokazí sa vám práčka,... Jednoducho čokoľvek, čo sa vo vašom živote odohrá, vám už nemusí tvoriť vrásky, pretože budete na každú situáciu pripravení. Čo vám dá okrem slobody istotu v tom, že dokážete zabezpečiť seba a svoju rodinu. 

Je sporenie finančná rezerva?

Nie. Sporenie je niečo ako nezamestnané úspory. Stoja a ako sme už spomenuli, pohlcuje ich inflácia. Na druhej strane finančná rezerva je pre peniaze ako dobrá práca. A dobre investované peniaze sú ako práca, ktorá ich baví. 

Aj v tomto prípade platí, že informácie majú cenu zlata. Finančný agent sa dokáže pozrieť na vaše pravidelné príjmy a výdaje a dokáže vám veľmi presne optimalizovať hospodárenie. Nato, aby dokázal vašu situáciu zhodnotiť presne, potrebuje od vás presné údaje. Je teda veľmi dôležité, aby to bol človek, ktorý si získa vašu dôveru. Nemusíte mu teda ukázať celé vaše “domáce účtovníctvo” na prvom sedení. 
Správny agent by to od vás ani nevyžadoval. Rozumie citlivosti situácie a údajov, ktoré sa s ním chystáte zdieľať, preto vás do ničoho nenúti, zároveň vás však pravdivo informuje o všetkom, čo by vám mohlo pomôcť. Je to predsa len odborník, ktorý sa v tejto oblasti pohybuje dlho, je to jeho práca a rovnako, ako by ste so zdravotným problémom išli za lekárom – špecialistom, tak odporúčame aj v prípade ozdravenia vašich financií začať investovať za sprievodu odborníkov – špecialistov.

Do čoho investovať, aby vaše financie pracovali pre vás?

Z každej strany v poslednej dobe počujete, že je potrebné investovať, no netušíte, ako na to? Najjednoduchším a najmenej rizikovým spôsobom je osloviť osobu roky obávanú a démonizovanú – finančného poradcu.

Doba sa mení a my s ňou. Úloha finančného poradcu v našej spoločnosti výrazne narástla. Z nedôveryhodných “finančných poradcov” sa tvrdou prácou stali vzdelaní, rozhľadení a hlavne pre laikov, nenahraditeľní strážcovia našich financií. Ako k tomu došlo? Veľmi jednoducho. 

Zmenil sa trh, jeho podmienky a po mnohých odhalených podvodoch sa pravidlá nastavili tak, že burza s vašimi financiami nakladá spôsobom, aby peniaze pracovali, nie strácali na hodnote. Zatiaľ však stále nežijeme v plne digitalizovanom a robotickom svete. Stále sme ľudia, preto potrebujeme aj živých odborníkov z mäsa a kostí, ktorí nám dokážu jednoducho vysvetliť, čo sa s našimi peniazmi deje, keď ideme s kožou na trh. Trh cenných papierov.

Podielové fondy vs. ETF fondy

Čo sú podielové fondy a ako fungujú? Povedzme si to na veľmi jednoduchom príklade. Predstavte si, ako sa v práci skladáte na darček pre kolegu, ktorý bude oslavovať narodeniny. Každý z vás urobí vklad a spoločne nazbierate sumu, z ktorej podiel každého kolegu je čiastka, ktorou prispel a investícia fondu je darček pre oslávenca. Spoločne tak dokážete kolegu potešiť darčekom, ktorý by ste mu inak individuálne určite ani jeden nedarovali. 

Podielové fondy teda pomáhajú malým investorom investovať do cenných papierov, ktoré si sami nemôžu dovoliť kúpiť. Ich kúpa a predaj neprebieha priamo, preto prevod prostriedkov zaberie viac dní. Tvoria ich napríklad cenné papiere, akcie či iné investičné nástroje.

Fondy ETF sú modernejšou verziou investovania. Sú oslobodené od daní a poplatkov, čiže sú pre vás výnosnejšie. ETF sú spravované fondy, ktoré pasívne kopírujú ceny akcií alebo indexov, ktoré obchodník s cennými papiermi na burze nakupuje. Ich hodnota sa odvíja od ceny podkladového aktíva, ktorým môže byť zlato, ropa, rôzne komodity alebo dlhopisy.

Investovanie do ETF fondov je pasívne investovanie na burze, na ktorej sa nakupujú akcie a investujú sa do tzv. indexov. Stále váhate? Čítajte ďalej. 

Prečo by ste mali vaše úspory investovať? 

Prvý a hlavný dôvod je, že investovanie do fondov vaše peniaze ochráni pred infláciou, v prípade, že je úroková sadzba vyššia než % inflácie. Možno sa vám to zdá nereálne, ale peniaze, ktoré bezpečne ležia na bežných bankových účtoch, strácajú svoju hodnotu. Znamená to, že ak dnes máte na svojom účte nasporených 100 eur, zajtra ich hodnota bude 98,3 eur a každým dňom bude klesať. Deje sa to hlavne kvôli tomu, že aj keď si sporíte na bežných alebo sporiacich účtoch v banke, ich úroková sadzba je tak nízka, že ich skôr pohltí inflácia ako vám zhodnotí vaše úspory. 

Druhý dôvod, prečo investovať, je, že investovanie vaše peniaze zhodnotí, vďaka čomu si môžete vytvoriť krásnu rezervu do budúcnosti. Funguje to tak, že ak vašich 100 eur vyberiete z bežného bankového účtu a vložíte ich do fondov, ktoré si vyberiete, zajtra z vašich 100 eur bude 100,30 centov.

Odklad splátok alebo radšej refinancovanie?

Mnohým ľuďom sa kvôli karanténe, OČR či zatvorenej prevádzke znížia príjmy a skôr či neskôr môžu mať ťažkosti so splácaním svojich úverov. Preto premýšľajú nad odkladom splátok hypotéky. Ale riešením môže byť aj refinancovanie úveru či zníženie existujúcej splátky hypotéky. Komu sa to najviac oplatí?

Pri odklade vás odložené splátky aj tak dobehnú a budete ich musieť banke doplatiť neskôr. Preto môže byť vhodnejšie požiadať svoju banku o zníženie úrokovej sadzby. Ak bude banka ochotná upraviť vám parametre vášho úveru, môžete dosiahnuť zníženie splátky bez väčších komplikácií.

Pokiaľ by ste sa však so svojou bankou nedohodli, namiesto odkladu splátok využite refinancovanie hypotéky, a to aj v prípade, ak sa práve nekončí fixácia vášho úroku. Aj keby ste si úver brali len pred 2 rokmi a do konca fixácie vám ostáva rok či dva, môže sa vám to oplatiť. Náklady na prenos hypotéky do inej banky sú zanedbateľné prípadne žiadne. 

TIP: Refinancovanie úveru je teraz ideálnou voľbou hlavne pre ľudí, ktorí majú kratšiu splatnosť hypotéky, napríklad na 15 či 20 rokov. Ak vám to nová banka (aj v závislosti od vášho veku) umožní, natiahnite si novú hypotéku na 30 či 35 rokov a vaša mesačná úspora sa tak zvýši. 

3 dôvody, kedy má refinancovanie zmysel

1.Prvý a najčastejší dôvod refinancovania hypotéky je ten, ak vďaka nemu ušetríte na mesačnej splátke a celkovom preplatení úveru. Cieľom refinancovania je v tomto prípade nahradiť úver lacnejším, pričom ide doslova o tisícky eur.

Príklad: Rozdiel v splátke pri hypotéke 100 000 eur, ktorá bola poskytnutá 2 roky dozadu, môže byť aj viac ako 40 eur mesačne. Celková možná úspora na celom preplatení úveru môže dosiahnuť až 14 000 eur a za túto sumu by ste si pokojne mohli kúpiť aj nové auto.

2.Pri súčasných nízkych úrokových sadzbách je ďalším zaujímavým efektom aj možnosť zafixovať si na novom úvere rekordne nízky úrok na výrazne dlhšiu dobu, ako ste to mali nastavené doteraz. Mnohé banky v súčasnosti ponúkajú 10-ročné fixácie, ktoré sú tiež výhodné.

3.Aby sme nezabudli, veľmi obľúbené u klientov je aj povolené navýšenie úveru (bez overovania výšky príjmu max. o 5 %, resp. 2 000 €), pri ktorom okrem výhodnejších podmienok môžete získať pár stoviek eur navyše.

TIP: Ešte predtým, ako budete zvažovať presun hypotéky, váš finančný sprostredkovateľ vám poradí, ako si pýtať od svojej banky nižší úrok, prípadne predĺženie fixácie. Pokiaľ vám navrhnuté podmienky nebudú vyhovovať, náš špecialista porovná banky a nájde pre vás najvýhodnejšie riešenie.

Konsolidáciou môžete ušetriť ešte viac

Refinancovanie je výhodné aj v prípade, ak okrem hypotéky splácate viacero druhov úverov, napr. úver stavebnej sporiteľne, rôzne pôžičky, úverové karty a podobne. Vďaka konsolidácii, čiže spojeniu úverov do jednej hypotéky môžete tieto úvery nahradiť jediným úverom s výrazne nižšou splátkou. V tomto prípade je dôležité, aby hodnota založenej nehnuteľnosti postačovala na pokrytie zostatkov všetkých úverov. 

TIP: Klienti takto vedia ušetriť aj viac ako polovicu sumy svojich pôvodných úverových splátok a takto ušetrené peniaze sa vám v rozpočte určite zídu. Nižšia splátka vám pomôže pokryť obdobie zníženého príjmu počas pandémie, alebo ušetrené peniaze môžete investovať na vytvorenie väčšej finančnej rezervy pre podobné neočakávané situácie.

Ak sa chcete poradiť, či radšej požiadať o odklad splátok, alebo svoj úver refinancovať, obráťte sa na skúseného finančného sprostredkovateľa.A- fin Advice pracuje aj online, stačí ak nám zavoláte na telefónne číslo Mária Rusnáková 0905 159 129, Anna Hyková telefónne číslo 0905 725 388 alebo kliknite na kontakt . Spolu nájdeme pre vás to najvhodnejšie riešenie.

Zdroj : https://www.fingo.sk/blog/odklad-splatok-alebo-radsej-refinancovanie/

Právna pomoc

Neuznali Vám reklamáciu? Nedodali Vám tovar, ktorý ste si kúpili cez internet riadne a včas? Viete ako ďalej?

Každý sa v živote môže stretnúť so situáciou, kedy by bolo dobré poradiť sa s právnikom. Vznikajú situácie, pri ktorých by odborná rada právnika prišla vhod. Najväčšou prekážkou sú v mnohých prípadoch peniaze. Svoju úlohu zohráva aj strach. Výsledok súdneho sporu nie je nikdy zaručený.

Aké je riešenie

Aké situácie môžu nastať, v ktorých viete získať pomoc:

Takéto poistenie nestojí ani jednu kávu denne.

Aké právne služby môžu využívať podnikatelia si predstavíme v ďalších pripravovaných témach…

Riziká podpoistenia

Nízke úrokové sadzby na hypotekárne úvery v bankách, veľký záujem o kúpu bytov a domov spôsobil dynamické zvyšovanie ich ceny.
Stúpajú nielen ceny starších bytov, ale aj novostavieb.  Pomalšie, ale predsa rastú aj ceny domov.

Základným problémom pri raste cien nehnuteľností v závislosti s poistením je ich podpoistenie.

Podpoistenie

Pod podpoistením rozumieme stav, kedy poistná suma, na ktorú je daná nehnuteľnosť poistená, je nižšia ako jej skutočná hodnota.

Podpoistenie nehnuteľností  vzniká  často aj pri starých zmluvách 10 – 20 ročných.  Stretla som sa aj s 30 ročnou zmluvou  uzavretou  ešte v roku 1989 na výstavbu rodinného domu s poistnou sumou 100 000 SK.  V prípade poistnej udalosti v roku 2019 z tejto poistnej čiastky, v súčasnosti v prepočte 3.319,39 €, si vymeníte možno  tak plastové okná.

Máte správne poistený byt, dom?

Ak je hodnota vášho domu 100.000 €, poistná suma na vašej zmluve 50.000 €, pri poistnej udalosti je priznané poistné plnenie v rovnakom pomere k výške škody,  ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote.

Čo to v praxi znamená:

Pri poistnej udalosti je vyčíslená škoda na vašom majetku v hodnote 30.000 €, dom máte poistený  na 50 % jeho skutočnej hodnoty, tak aj poistné plnenie nedostanete v plnej výške 30.000 €,  ale len 50 % z tejto čiastky t.j. 15.000€.

Upraviť podľa nových cien je potrebné aj poistenie domácností.  Hodnota vybavenia našich domácností rastie. Pred rokmi bola poistná suma 300.000 Sk (10.000 €) ešte postačujúcou poistnou sumou.

Ak sa chcete vyhnúť pri poistnej udalosti sklamaniu z krátenia poistného, prezrite si svoje zmluvy o poistení domu a domácnosti. Nie je príjemné dostať sa do situácie, keď pri nečakanej škodovej udalosti  zistíte, že máte podpoistený byt,  dom či domácnosť.

Ak chcete získať istotu, že váš majetok je zabezpečený podľa vašich predstáv, kontaktujte nás. Prehodnotíme vám vaše zmluvy BEZPLATNE!>>

4 chyby pri investovaní do podielových fondov

Čo očakávate, keď sa rozhodnete investovať svoje peniaze na kapitálovom trhu? Aké dôvody vás poháňajú investovať do akcií, dlhopisov? Vysoký úrok, jednoduchý zárobok, žiť, cestovať z výnosov svojich peňazí?
Čo sa však stane ak vaše nádeje sa hneď nesplnia? Ak investujete práve v čase, keď sa ekonomike darí a zrazu príde kríza, pokles?

Aké sú najčastejšie chyby pri investovaní do podielových fondov?

1. Investovanie podľa historickej výkonnosti.

Platí základné pravidlo „minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov“.  Minulá výkonnosť fondov by nemala byť hlavným kritériom pri rozhodovaní sa,  kam investujem svoje peniaze. Vysoké zhodnotenie, ktoré robia fondy netrvá večne. Je len otázkou času, kedy príde ku korekcii. Je to ako naskočiť do rýchlo idúceho vlaku, ktorý sa blíži k stanici. Nastúpite a potom už len čakáte, kedy sa vlak opäť rozhýbe a naberie potrebnú rýchlosť a vy sa dostanete do cieľa svojej cesty.

2. Stanovenie cieľa

Predtým ako podpíšete zmluvu, stanovte si cieľ, na čo chcete využiť tieto finančné prostriedky. Čo očakávate od tejto investície? Dokážete sa vyrovnať so situáciou ak vaša investícia poklesne o 50 %? Chcete investovať jednorázovo alebo v pravidelných mesačných splátkach?  Aký je časový horizont dokedy nebudete potrebovať tieto peniaze? Sú to mesiace alebo roky? Máte vytvorenú aj inú finančnú rezervu, alebo sú to všetky peniaze, ktoré máte? Na takéto a podobné otázky by ste mali mať odpoveď.

3. Časový horizont

Úzko súvisí so stanovením cieľa. Ak viete, že tieto peniaze chcete použiť napr. na dôchodok, pre dieťa na štúdium a máte pred sebou ešte 10 – 20 rokov, denné správy o poklese indexov vás nemusia znepokojovať. Takýchto správ bude za toto obdobie ešte veľa. Klesajúce či rastúce  trhy sú dobrou témou pre noviny, televízne správy. Ak trhy majú za sebou výrazný pokles, píše sa o tom ako o „bankrote trhov“. Vtedy začnú pracovať emócie a investori predávajú svoje podiely. Platí to aj opačne. Neodporúčam sledovať denne stav svojho účtu, správy o poklesoch alebo raste na kapitálovom  trhu.

Ak však investujete na krátke obdobie napr. 3 roky, nie je rozumné dávať tieto peniaze do akcií, aj keď práve správy v novinách v televízii hovoria o neskutočnom raste akcií. Mesiac pred výberom príde pokles a máte hlavu v smútku.

4. Diverzifikácia – rozdeľuj

Predstavte si, že ste poľnohospodár, ktorý pestuje len pšenicu. Príde studený, daždivý  rok a výnos pšenice bude nízky. Ak však tento hospodár pestuje pšenicu, kukuricu a aj slnečnicu jeho šanca, že dosiahne výnos je vyššia, aj keď úroda pšenice nebude veľká. To isté platí aj pri investovaní peňazí. Svoje peniaze si rozdeľte do viacerých nástrojov finančného trhu – bežný účet, podielové fondy, dlhopisy, akcie. Ak investujete aj menšiu sumu, podielový fond investuje peniaze podielnikov do viacerých spoločností.

·       Nikdy pri nákupe do podielových fondov sa neriadne historickou výkonnosťou fondu
·         Pevne si stanovte cieľ, na čo chcete tieto peniaze využiť
·         Dodržujte časový horizont svojej investície
·         Nikdy nedávajte svoje peniaze do jedného košíka 

To sú základné zásady ako sa nezaradiť medzi tých, ktorí odchádzajú znechutení z investovania do podielových fondov.

Ak máte záujem o investovanie do podielových fondov, ozvite sa nám.>>

Nezabúdajte na cestovné poistenie

Príroda svoje zákonitosti pravidelne dodržiava. Jar, leto, jeseň, zima každé obdobie má svoje čaro, každé ukazuje svoju pravú tvár.  Aby sa chvíle oddychu nestali pre vás nočnou morou je dôležité si pred vycestovaním zabezpečiť cestovné poistenie.

Na čo nám cestovné poistenie slúži?

Cieľom každého poistenia je ochrana pred nepredvídanými, náhodnými udalosťami,  ktoré nám dokážu hlboko siahnuť do vrecka. Náklady na zdravotnú službu v zahraničí sú niekoľkonásobne vyššie ako doma.

Základ cestovného poistenia tvorí:

Do rozsahu základného krytia liečebných nákladov  spadá:

Pri výbere poisťovne pozerajte aj na výšku krytia tohto poistenie. Výška limitu je rôzna v každej poisťovni. Môžete mať krytie do výšky 50 000,- €, ale aj neobmedzené.

Ďalším dôležitým pripoistením pri cestovnom poistení je:

Toto pripoistenie využijete ak neúmyselne niekoho poraníte, spôsobíte mu škodu na zdraví alebo veciach.  V zahraničí si uplatňujú klienti náhradu aj na čas liečenia úrazu spôsobeného inou osobou.

Mnohí z nás  chcú na dovolenke zažiť dobrodružstvo, vidieť nevšedné veci, či rôzne prírodné úkazy. Toto poistenie využijú hlavne tí, ktorí majú radi adrenalín.

Tento typ poistenia kryje poškodenie, zničenie, stratu, krádež dokladov a nutné náklady pri oneskorenom dodaní batožiny.

Tvoria základ komerčného cestovného poistenia. Ich úlohou je v prípade poistnej udalosti 24 hodinová pomoc na telefóne v rodnom jazyku poskytujúca informácie ohľadom ďalšieho postupu, vyhľadaní pomoci a  zabezpečia nevyhnutné úkony v núdzi.

Pri cestovaní v štátoch Európskej únie je vhodné mať so sebou Európsky zdravotný preukaz.

Výhody Európskeho zdravotného preukazu:

Nevýhody Európskeho zdravotného preukazu:

Ak sa rozhodujete  cestovať po členských štátoch Európskej únie, najlepšie  krytie dosiahnete ak si zabezpečíte  Európsky zdravotný preukaz v kombinácii s komerčným poistením.

Cestovať po svete bez cestovného poistenia je do značnej miery riskantné. Náklady na zdravotnú starostlivosť, zodpovednosť pri poškodení zdravia,  vecí,  prevoz  do vlasti sa dokážu vyšplhať aj na náklady rovnajúce sa výške nového bytu.

Ak plánujete dovolenku, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.