Zmeny v druhom pilieri a vyšší dôchodok

Mladí ľudia si myslia, že sa ich dôchodok zatiaľ netýka, avšak práve oni by sa mali začať zamýšľať nad tým, čo ich čaká, keď odídu z pracovného kolobehu. V šesťdesiatke je už príliš neskoro začať sa o to zaujímať. Najväčšiu šancu ako ovplyvniť výšku svojho dôchodku majú práve mladší ľudia.

Netreba sa spoliehať na to, že sa o nás postará štát. Najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť lepší dôchodok, je pravidelne si odkladať časť príjmu, investovať s rozumom a zhodnocovať svoje úsilie.

Aj novinky v 2. pilieri by mali priniesť vyššie dôchodky pre všetkých sporiteľov. Čo všetko sa od roku 2023 mení? Investovanie do výkonnejších indexových fondov, nižšie poplatky, koniec akceptačného listu, či automatický vstup do 2.piliera, to všetko môže pomôcť k zlepšeniu životnej situácie na dôchodku.

Lacnejšie sporenie na dôchodok

Ruší sa poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) si bude účtovať iba odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde.

Sadzba príspevkov do DSS V roku 2023 bude  sporiteľ povinne prispievať z odvodov do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) 5,5 % z vymeriavacieho základu (až od roku 2025 to porastie na 5,75 %, pričom na 6 % sa táto sadzba zvýši od roku 2027).

Koniec akceptačného listu

Sporiteľ môže „po novom“ zmeniť DSS oveľa jednoduchšie ako doteraz. Pri prestupe do inej DSS už nebude musieť žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie Akceptačného listu (prestup bude možný na základe prestupovej zmluvy).

Sporiteľ bude môcť zmeniť DSS po 1 roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo po 6 mesiacoch od posledného prestupu do inej DSS.

Predvolená investičná stratégia

Čo to znamená? Každý nový sporiteľ si na osobnom dôchodkovom účte bude sporiť najprv do  indexového fondu (povinný fond). Keď dosiahne vek 50 rokov, pomerné zastúpenie indexového fondu sa zníži o 4 % ročne a majetok sa bude automaticky presúvať do garantovaného dlhopisového fondu.

Aj súčasní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť  do tejto predvolenej investičnej stratégie a lepšie zhodnotiť svoje úspory. Rovnako bude možné z predvolenej investičnej stratégie aj vystúpiť.

https://druhypilier.datalizer.sk/moje-fondy

Automatický vstup do 2. piliera

Každý, komu od 1. mája 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie) bude mať 6 mesiacov na to, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa tak nestane, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Ak sa sporiteľ rozhodne z 2. piliera vystúpiť, bude mu to umožnené do 2 rokov od vstupu. Zvyšuje sa aj veková hranica pre vstup do druhého piliera (do 40 rokov).

Ak sa rozhodnete, že z nejakého dôvodu do druhého piliera nechcete vstúpiť, tak odporúčame nájsť si iný spôsob, ako investovať do svojej budúcnosti a pripraviť sa na dôchodok. Možností je niekoľko. Investičný poradca Vám pomôže najlepšie sa v tom zorientovať a poskytne Vám poradenstvo šité na mieru.

Životné poistenie

Prečo je dôležité životné poistenie a pred čím nás chráni? Ktoré pripoistenia majú pre mňa zmysel a ktoré nie? Čo robiť v prípade, že je moja poistka drahá? Ako súvisí poistenie s úverom, či hypotékou? 

Životné poistenie si nestačí len založiť. Z času na čas je potrebné ho aj zaktualizovať. Ideálne každé dva roky. Rovnako ako poistenie majetku aj pri životnom poistení platia podobné pravidlá.

Na začiatok si povedzme, čo to životné poistenie vlastne je. Je to služba, ktorú si platíme, aby sme sa zabezpečili v prípade, ak nastanú udalosti, kedy sa o seba nebudeme môcť plnohodnotne postarať. Napríklad v prípade úrazu, nehody, choroby. 

Aké poistenie si ale vybrať zo širokej ponuky, ktorá je na trhu? 

Základom je, aby bolo poistenie vhodné pre vás a vaše potreby, teda individuálne. To, čo vyhovuje vášmu známemu, nemusí vyhovovať vám. Ideálne poistenie by teda malo byť šité na mieru a malo by odzrkadlovať našu finančnú situáciu, zdravotný stav, spôsob akým žijeme. 

Prečo je dobré investovať do životného poistenia? Nepostará sa o mňa štát?

Bohužiaľ, nie. V prípade invalidného dôchodku, či už čiastočného alebo plného, je výška sumy, ktorú  vám zabezpečí štát cca 200 eur až 400 eur, v závislosti od vášho stavu. Viete si predstaviť, že by ste zarábali 200 eur mesačne? Asi nie. Rovnako tak by ste asi nechceli, aby sa o vás doživotne starali vaši najbližší, rodina. 

Z toho vyplýva, že základné krytie, ktoré by mala obsahovať každá dobrá poistka je krytie invalidity, s čím sa spájajú kritické choroby a trvalé následky úrazu. V prípade, že si nie ste istý, čo všetko zahrnúť do vášho životného poistenia, neváhajte kontaktovať odborníka, ktorý vám určite ušije poistenie presne podľa vašich potrieb. Zároveň vám dokáže pomôcť aj s auditom vašej (ne)aktuálnej poistnej zmluvy. Takáto konzultácia, ktorá by mala prebehnúť aspoň raz za dva roky, vám určite ušetrí nejedno euro.

Prečo je dobré robiť pravidelný audit poistných zmlúv?

Ako sme už spomenuli v článku o poistení majetku, nikdy nevieme, čo má pre nás život pripravený. Životná situácia sa mení, vstupujeme do manželstiev, rodia sa nám potomkovia, meníme zamestnanie, berieme a splácame hypotéky a úvery. Finančný sprostredkovateľ v každej tejto situácii presne vie ako postupovať a ako dané zmeny aplikovať do poistných zmlúv, čiže optimalizuje poistnú zmluvu u každého klienta individuálne. 

Poistenie a pripoistenia

Základom každej poistnej zmluvy je poistenie na smrť, či už sa jedná o poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou. Všetky ostatné pripoistenia sú voliteľné a klient si ich vyberá podľa svojej aktuálnej životnej situácie, podľa toho na čo chce byť krytý. Pripoistenia ma každá poisťovňa presne špecifikované v poistných podmienkach. Či už je to poistenie v prípade práceneschopnosti (PN), kritické choroby, denné odškodné pri úrazoch alebo pobyte v nemocnici, invalidita a iné.

Ako postupovať pri starých zmluvách?

Pokiaľ ste niekedy rozmýšľali nad tým, že v rámci zmien a auditu svojich poistných zmlúv plánujete svoju pôvodnú poistku zrušiť, dvíhame prsť. V takejto situácii netreba zabudnúť na to, že pri životnom poistení je dôležitý váš zdravotný stav. Môže sa stať, že na starších poistných zmluvách nemusí byť poistná suma v dostatočnej výške a preto Vám Vaše poistenie nepostačuje. Navýšenie poistnej sumy je možné, ale často na starých zmluvách pre klienta nie veľmi výhodné. Samozrejme treba brať do úvahy aj to, či ste medzičasom nemali nejaký úraz alebo ochorenie. V takejto situácii by to mohlo mať za následok či už na novej, ale aj starej zmluve prirážky alebo výluky na poistnom. Je pre vás teda vždy výhodnejšie poistnú zmluvu a jej podmienky prehodnotiť. Samozrejme všetko závisí od aktuálnych podmienok poisťovní a vašej individuálnej situácie, takže vždy je dobré mať “na telefóne” finančného poradcu. 

Poistenie úveru - nekonečná finančná dilema

Úvery a hypotéky patria dlhodobo k najpopulárnejším produktom v oblastí financií. V posledných rokoch bolo veľmi jednoduché ich získať, preto sú momentálne veľmi rozšírené. Aj pri nich je však potrebné myslieť na to, že môže nastať nečakaná situácia a vy nebudete schopní plniť svoje záväzky. 

Poistenie hypotekárneho úveru je stále veľmi nepopulárne, mnoho klientov bánk naňho pozerá ako na zbytočný výdavok. Ale je to naozaj tak? Predstavte si však situáciu, že pôjdete na lyžovačku a následkom nehody budete dlhodobo práce neschopný. Ako budete platiť svoje záväzky? V prípade, že budete mať poistený svoj úver, môžete sa plne venovať rekonvalescencii a vaše záväzky za vás bude splácať poisťovňa.  Alebo iný, konkrétny príklad z našej praxe. Manželský pár sa zaviazal banke hypotekárnym úverom, bohužiaľ, manžel umrel pri autonehode. Manželka ostala na materskej dovolenke. Ako postupuje banka v takomto prípade? V prvom rade banka prehodnocuje príjem zostávajúceho. Pokiaľ je príjem dostatočný, je všetko v poriadku a pri splácaní úveru sa pokračuje. Pokiaľ však príjem dostačujúci nie je, banka žiada okamžité splatenie úveru. Odkiaľ asi manželka bude mať na vyplatenie celého úveru?

Výšku poistenia úveru si taktiež môžete prispôsobiť podľa vašich individuálnych potrieb. Máte dokonca na výber, či si necháte svoj úver poistiť priamo v banke, od ktorej ste úver brali, alebo sa obrátite na poisťovňu. Obe možnosti majú svoje pre aj proti, preto nezabúdajte na svojho sprievodcu životnými situáciami - vášho finančného poradcu.

Odvážnemu šťastie praje

Tu je veľmi dôležité vedieť, že krivka pohybu investícií nemá len rastúci charakter. Trh je živý organizmus, ktorý neustále pracuje. Preto sa v spojitosti s investovaním často používa aj fráza: Vaše peniaze pracujú, aj keď spíte. Sú obdobia, keď sa investovaniu darí, podmienky sú veľmi priaznivé, tak ako je tomu teraz, počas inflácie, keď sú ceny akcií nízke. Dokážete teda nakúpiť veľa “muziky” za málo peňazí. 

V čase, keď krivka naberie klesajúci charakter a ceny akcií opäť začnú stúpať, budete ich mať dostatok nato, aby ste ich nechali pracovať. V tomto období je veľmi dôležité nespanikáriť a nebáť sa, že o svoje výnosy prídete. To sa nemôže stať a platí tu staré známe porekadlo, odvážnemu šťastie praje. Pretože situácia na trhu je opakujúci sa kolobeh a odborníci vedia dopredu predpovedať situáciu a vývoj trhu na viac ako 90 %. Kto teda vydrží v čase krízy alebo lepšie povedané, v čase poklesu hodnoty akcií, ten má istý výnos v budúcnosti. 

Odpovede na základné otázky o investovaní

Pre koho je investovanie vhodné? Do akého fondu investovať? Koľko investovať? Ako zostaviť investičný plán? Aký je cieľ môjho investovania?

Pre koho je investovanie vhodné? 

Málokto z nás si dokáže hneď po prvej výplate povedať: časť miniem a časť si odložím na dôchodok. Kto už by aj vo svojich dvadsiatich rokoch myslel na dôchodok, a prečo vlastne? Každé ušetrené euro, ktoré si odložíme pred 30-tkou, pre vás znamená minimálne 20 eur na dôchodku. Po 40-tke ale jeho budúca hodnota klesá na necelých 8 eur. Pravidelnosť a časový horizont sú teda základné piliere “milionárskeho” dôchodku, ktorý si budete môcť užívať, ak si začnete na svoju jeseň života šetriť už teraz. Veľmi jednoduchý príklad vidíme za našimi hranicami v Nemecku. Často si robíme žarty na úkor nemeckých dôchodcov, ktorí cestujú po svete a užívajú si dôchodok naplno. Z časti im možno aj trošku závidíme. To však nemusíme, pretože poznáme tajomstvo ich radosti. V Nemecku je totižto DDS povinné odo dňa, ako uzavrú prvú pracovnú zmluvu. Takže si v podstate “povinne” šetria na dôchodok už od momentu, keď začnú pracovať.

Lepšie neskoro ako nikdy

Čo však v prípade, ak sme túto múdru radu doteraz od nikoho nedostali a našich dvadsať rokov už má dvadsať +? V investovaní platí, že nikdy nie je neskoro. Je to oblasť financií(?), ktorá poskytuje možnosti pre každého. Preto pokiaľ na finančnom poli nie ste doma, je skvelý nápad osloviť zodpovedného a skúseného finančného agenta vo vašom okolí, ktorý sa vašim financiám pozrie na “zúbok” a okrem vhodného investičného fondu vám určite dokáže ušetriť na mnohých výdavkoch, o ktorých zatiaľ možno ani netušíte. 

Aká je ideálna výška investícií?

Koľko investovať bude asi prvá otázka, na ktorú sa každý z nás opýta. Ľudia často investičné vklady vnímajú ako stratené peniaze. Nie je to však pravda. Sú to peniaze, ktoré si na vás počkajú na konci vášho investičného plánu ako zrelé ovocie vášho snaženia. To, že ich nevidíte a nemáte k nim jednoduchý prístup, je vaša výhoda. Pretože len dlhodobé investovanie má skutočný význam, pokiaľ neplánujete výnimočne vysoké vklady. Pravidelných 20, 50 či 100 eur je vynikajúca čiastka na začiatok. V ideálnom prípade by to však malo byť aspoň 10 % zo mzdy. 

Výšku vkladov môžete, samozrejme, zvyšovať či znižovať podľa vašich aktuálnych možností či preferencií. Stále platí, že trh je živý mechanizmus a prispôsobovať sa jeho situácii je veľmi múdre. Na všetky tieto otázky nám odpovie náš investičný plán, ktorý si na začiatku našej cesty pripravíme s finančným poradcom alebo s odborníkom na financie. 

Nemusíte však každý deň sledovať pohyb akcií či dlhopisov. Na to už máme vyspelé technológie, ktoré to robia za nás a finančných poradcov, ktorí sledujú výsledky diania a priebežne nás o nich informujú. 

Čo je to investičný plán?

Keď idete do sveta, zoberiete si mapu. Alebo si zapnete navigáciu. To isté je potrebné urobiť v prípade, že sa rozhodnete investovať. Ako prvý krok by ste si mali zostaviť investičný plán. 

Investičný plán vám bude doslova slúžiť ako mapa k pokladu. Ako prvý krok je preto nevyhnutné určiť si cieľ, aby ste vedeli, kam vlastne vaše investičné doprodružstvo smeruje. 

Pri každom nastavení cieľa v navigácii vám automaticky vypočíta čas cesty. Pri investovaní si čas cesty určíte sami. Môžete sa rozhodnúť pre krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé investovanie. 

Každopádne, pokiaľ nie ste odborník, je vždy lepšie nejakého osloviť. Pomôže vám zvoliť vhodný časový horizont investovania podľa vašich možností a cieľov. Čas sú v tomto prípade peniaze.

Keď poznáme náš cieľ a čas, za ktorý sa doň dokážeme dostať, môžeme si vybrať spôsob, akým svoj cieľ dosiahneme. To znamená vybrať si vhodnú investičnú stratégiu. 

Pokiaľ ste došli do tohto bodu a stále ste neoslovili žiadneho finančného poradcu, v tomto kroku je ten najlepší čas. Môžete sa tak vyhnúť mnohým chybám, ktorých sa menej ostrieľaní investori bežne dopúšťajú. 

Investičný poradca vám pomôže vybrať vhodnú stratégiu a ušije ju doslova na mieru vašim cieľom, očakávaniam a možnostiam. 

Finančná rezerva Prečo ju vytvoriť a odkiaľ? 

Až 80 % Slovákov nemá finančnú rezervu ani na 3 mesiace. Viac ako pätina Slovákov nemá finančnú rezervu ani na jeden mesiac a približne každý šiesty Slovák nemá žiadnu finančnú rezervu. Tieto čísla sú alarmujúce, pretože napriek aktuálnej svetovej situácii, inflácii, navyšovaniu cien, je nevyhnutné myslieť aj na finančnú rezervu. 

Napriek tomu, že sa vám to môže zdať zbytočné, tvorba finančnej rezervy by mala byť pravidelnou súčasťou mesačných výdavkov na domácnosť. To znamená, že tak ako každý mesiac počítate v rámci svojho rozpočtu s tým, že musíte zaplatiť nájom, paušálne poplatky za mobilný telefón, bežné výdavky ako enerigie, potraviny a podobne, rovnako by ste mali do svojho rozpočtu zaradiť tvorbu finančnej rezervy. 

Finančná rezerva totiž znamená slobodu a istotu zároveň. Dáva vám slobodu v rozhodovaní v prípade, že sa rozhodnete zmeniť zamestnanie, ochoriete, pokazí sa vám práčka,... Jednoducho čokoľvek, čo sa vo vašom živote odohrá, vám už nemusí tvoriť vrásky, pretože budete na každú situáciu pripravení. Čo vám dá okrem slobody istotu v tom, že dokážete zabezpečiť seba a svoju rodinu. 

Je sporenie finančná rezerva?

Nie. Sporenie je niečo ako nezamestnané úspory. Stoja a ako sme už spomenuli, pohlcuje ich inflácia. Na druhej strane finančná rezerva je pre peniaze ako dobrá práca. A dobre investované peniaze sú ako práca, ktorá ich baví. 

Aj v tomto prípade platí, že informácie majú cenu zlata. Finančný agent sa dokáže pozrieť na vaše pravidelné príjmy a výdaje a dokáže vám veľmi presne optimalizovať hospodárenie. Nato, aby dokázal vašu situáciu zhodnotiť presne, potrebuje od vás presné údaje. Je teda veľmi dôležité, aby to bol človek, ktorý si získa vašu dôveru. Nemusíte mu teda ukázať celé vaše “domáce účtovníctvo” na prvom sedení. 
Správny agent by to od vás ani nevyžadoval. Rozumie citlivosti situácie a údajov, ktoré sa s ním chystáte zdieľať, preto vás do ničoho nenúti, zároveň vás však pravdivo informuje o všetkom, čo by vám mohlo pomôcť. Je to predsa len odborník, ktorý sa v tejto oblasti pohybuje dlho, je to jeho práca a rovnako, ako by ste so zdravotným problémom išli za lekárom – špecialistom, tak odporúčame aj v prípade ozdravenia vašich financií začať investovať za sprievodu odborníkov – špecialistov.

Do čoho investovať, aby vaše financie pracovali pre vás?

Z každej strany v poslednej dobe počujete, že je potrebné investovať, no netušíte, ako na to? Najjednoduchším a najmenej rizikovým spôsobom je osloviť osobu roky obávanú a démonizovanú – finančného poradcu.

Doba sa mení a my s ňou. Úloha finančného poradcu v našej spoločnosti výrazne narástla. Z nedôveryhodných “finančných poradcov” sa tvrdou prácou stali vzdelaní, rozhľadení a hlavne pre laikov, nenahraditeľní strážcovia našich financií. Ako k tomu došlo? Veľmi jednoducho. 

Zmenil sa trh, jeho podmienky a po mnohých odhalených podvodoch sa pravidlá nastavili tak, že burza s vašimi financiami nakladá spôsobom, aby peniaze pracovali, nie strácali na hodnote. Zatiaľ však stále nežijeme v plne digitalizovanom a robotickom svete. Stále sme ľudia, preto potrebujeme aj živých odborníkov z mäsa a kostí, ktorí nám dokážu jednoducho vysvetliť, čo sa s našimi peniazmi deje, keď ideme s kožou na trh. Trh cenných papierov.

Podielové fondy vs. ETF fondy

Čo sú podielové fondy a ako fungujú? Povedzme si to na veľmi jednoduchom príklade. Predstavte si, ako sa v práci skladáte na darček pre kolegu, ktorý bude oslavovať narodeniny. Každý z vás urobí vklad a spoločne nazbierate sumu, z ktorej podiel každého kolegu je čiastka, ktorou prispel a investícia fondu je darček pre oslávenca. Spoločne tak dokážete kolegu potešiť darčekom, ktorý by ste mu inak individuálne určite ani jeden nedarovali. 

Podielové fondy teda pomáhajú malým investorom investovať do cenných papierov, ktoré si sami nemôžu dovoliť kúpiť. Ich kúpa a predaj neprebieha priamo, preto prevod prostriedkov zaberie viac dní. Tvoria ich napríklad cenné papiere, akcie či iné investičné nástroje.

Fondy ETF sú modernejšou verziou investovania. Sú oslobodené od daní a poplatkov, čiže sú pre vás výnosnejšie. ETF sú spravované fondy, ktoré pasívne kopírujú ceny akcií alebo indexov, ktoré obchodník s cennými papiermi na burze nakupuje. Ich hodnota sa odvíja od ceny podkladového aktíva, ktorým môže byť zlato, ropa, rôzne komodity alebo dlhopisy.

Investovanie do ETF fondov je pasívne investovanie na burze, na ktorej sa nakupujú akcie a investujú sa do tzv. indexov. Stále váhate? Čítajte ďalej. 

Prečo by ste mali vaše úspory investovať? 

Prvý a hlavný dôvod je, že investovanie do fondov vaše peniaze ochráni pred infláciou, v prípade, že je úroková sadzba vyššia než % inflácie. Možno sa vám to zdá nereálne, ale peniaze, ktoré bezpečne ležia na bežných bankových účtoch, strácajú svoju hodnotu. Znamená to, že ak dnes máte na svojom účte nasporených 100 eur, zajtra ich hodnota bude 98,3 eur a každým dňom bude klesať. Deje sa to hlavne kvôli tomu, že aj keď si sporíte na bežných alebo sporiacich účtoch v banke, ich úroková sadzba je tak nízka, že ich skôr pohltí inflácia ako vám zhodnotí vaše úspory. 

Druhý dôvod, prečo investovať, je, že investovanie vaše peniaze zhodnotí, vďaka čomu si môžete vytvoriť krásnu rezervu do budúcnosti. Funguje to tak, že ak vašich 100 eur vyberiete z bežného bankového účtu a vložíte ich do fondov, ktoré si vyberiete, zajtra z vašich 100 eur bude 100,30 centov.